De agenda van het sociaal werk 2020: met wie ben jij solidair?

Digitaal festival

Is solidariteit terug van weggeweest? Door de coronacrisis werken nu veel meer mensen als vrijwilliger bij de voedselbanken. Huisuitzettingen vanwege huurschulden zijn gestopt. Hulpverleners doen tijdens de crisis hun werk ondanks gevaar voor eigen gezondheid. Wat betekent dit voor het sociaal werk? En hoe werken zij aan de kansen voor deze nieuwe vormen van solidariteit?

Bij de tweede editie van ‘De agenda van het sociaal werk’ staat de vraag centraal: met wie ben jij als sociaal werker solidair, en hoe?

Terugblik vorig jaar

Ben je benieuwd naar de vorige editie van De agenda van het sociaal werk? Lees hier het verslag en bekijk de aftermovie!

Wil je een stem zijn voor het zwakste belang, een concrete steun? Het afgelopen jaar kwam ‘politisering’ op. Steeds meer sociaal werkers willen helpen om kwetsbare inwoners een stem te geven bij de maatschappelijke vraagstukken die spelen. Ze willen collectieve aanpakken van schulden, huiselijk geweld of eenzaamheid, problemen waar hele groepen mee worstelen. Is de coronacrisis het moment om met de individuele signalen die sociaal werkers krijgen collectief te gaan werken, te structuraliseren en te politiseren?  

Wat betekent solidariteit in 2020 dus voor een sociaal werker? Denk en praat mee op 19 november tijdens De agenda van het sociaal werk 2020. We gaan dit jaar online! Een digitaal festival met interactief debat en spraakmakende lezingen. Ook dit jaar zijn er twee Marie Kamphuislezingen, dit keer van Monique Kremer, hoogleraar Actief Burgerschap aan de UvA en voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en vanuit Vlaanderen een lezing door Koen Hermans, Assistent Professor Social Work aan de KU Leuven.

Lees hier het interview met Koen Hermans en bekijk de video

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via onderstaand aanmeldformulier.

Praktisch

Datum: 19 november 2020
Tijd: Het plenaire middagprogramma met lezingen en debat is van 13:30 tot 16:30 uur. In de ochtend zijn er tussen 9:30 en 13:00 uur huiskamersessies die georganiseerd worden door professionals uit het werkveld.
Plaats: Online

De agenda van het sociaal werk 2020 is een agenderende bijeenkomst van Movisie, Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Sociaal Werk Nederland, Marie Kamphuis Stichting, Platform voor Sociale Vraagstukken, Sociaal Werk Werkt en Buurtwijs - Platform voor Buurtontwikkeling.

Meer informatie: Evert van Rest.

Organiseer een huiskamersessie!

Tijdens het middagprogramma van de Agenda van het sociaal werk staan onder meer de Marie Kamphuis-lezingen van Monique Kremer en Koen Hermans en een debat op het programma. In de ochtend geven bijzondere sociaal werkers je een inkijkje in hun praktijk. In huiskamersessies delen zij hun werkwijzen, onderzoek en ervaring met collega’s. Heb jij ook een bijzondere aanpak of een interessant onderzoek dat past bij De agenda van het Sociaal Werk? Bijvoorbeeld hoe jij mensen in buurten aan elkaar verbindt, hoe jij een bepaalde doelgroep meer aandacht geeft in de samenleving, of hoe jij structurele problemen aankaart bij de gemeente. Wil je dit delen? Stuur je idee dan in en misschien krijg je de kans om zo’n huiskamersessie te geven! Lees hier meer.

Aanmelden digitaal festival De agenda van het sociaal werk 2020