Gemeenten: grip op financiën krijgen en toch de goede dingen blijven doen

15 september 2020

Gemeenten zitten in zwaar weer. De tekorten op vooral de Wmo en jeugdzorg blijven oplopen. Bezuinigingen zijn aan de orde van de dag. Meer dan ooit zijn gemeenten op zoek naar grip op de financiën, maar ze willen tegelijkertijd wel ‘de goede dingen’ blijven doen. De coronacrisis heeft deze tendens versterkt. Op 19 november tijdens het ‘Congres Sociaal Domein: Leren en verbeteren ook van en na corona’ van Binnenlands Bestuur laat Movisie-expert Hanneke Mateman zien hoe je als gemeente beter kunt sturen op kwaliteit in de sociale basis en tegelijkertijd financieel kunt besparen.

Gemeenten beseffen zich meer dan ooit dat ze het niet meer alleen kunnen doen. Maatschappelijk partnerschap is het credo. Er zijn voorzichtige verschuivingen zichtbaar naar het langdurig contracteren van aanbieders. Ook dringt het besef steeds meer door dat de sociale basis op orde moet zijn. Gemeenten komen daarbij echter wel in een spagaat terecht, want het is ‘makkelijker’ om daar op te bezuinigen dan op wettelijk verplichte taken. Al deze aspecten passeren tijdens het congres Sociaal de revue. In diverse workshops wordt, praktijkgericht, dieper op de verschillende onderwerpen ingegaan.

Workshop: Armoede en schulden monitoren samen met de praktijk

Meer dan ooit zijn gemeenten op zoek naar grip op de financiën, maar zij willen wel ‘de goede dingen’ blijven doen voor inwoners en dat bij voorkeur samen met de praktijk. Hoe geef je dit maatschappelijk partnerschap in je gemeente op de juiste manier vorm? De gemeente Wageningen duidt op het thema ‘Voorkomen van armoede en schulden’ data over (financiële) inzet, bereik en resultaten samen met maatschappelijke partners als de Woningstichting, de Voedselbank en de stichtingen die schuldhulpverlening aanbieden en de gemeente baseert mede daarop haar beleid. Hoe pakt de gemeente dit aan en wat levert het op? En wat zijn de lessen voor een gemeente die ook zo wil monitoren? Een sessie onder leiding van Rabea Ubachs, projectleider bij de gemeente Wageningen en Jasper van de Kamp, onderzoeker bij Movisie.   

Workshop: Anders verantwoorden: wijkteams monitoren vanuit de praktijk

'Verantwoording draagt op dit moment onvoldoende bij aan betere zorg en ondersteuning', schreef de RVS in haar rapport Blijk van Vertrouwen. Nog te vaak bepalen gemeenten van bovenaf het volgen en registeren van de resultaten van het werk van wijkteams en sociaal professionals en die ervaren het vooral als administratieve last. Hoe kan het beter? Maak in deze workshop kennis met andere manieren om sociaal werk te monitoren. Hoe duiden en gebruiken professionals bijvoorbeeld zelf deze informatie in de dagelijkse praktijk? En hoe kun je monitoring echt laten bijdragen aan een betere zorg en ondersteuning? Annette van den Bosch, René Broekroelofs en Sanneke Verweij, onderzoekers van Movisie bieden samen met een sociaal professional deelnemers nieuwe inzichten over hoe monitoring de praktijk beter kan ondersteunen en tegelijk kan bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het sociaal werk in uw gemeente.

‘Congres Sociaal Domein 2020: Leren en verbeteren ook van en na corona’ vindt plaats op donderdag 19 november 2020 in Antropia in Driebergen. Het congres start om 10.00 uur en eindigt rond 17.00 uur. Aanmelden kan via Binnenlands Bestuur. Movisie is congrespartner en zal aanwezig zijn met een stand.