Groepsbijeenkomsten voor, met en door mantelzorgers

12 juli 2017

Groepsbijeenkomsten zijn een goed hulpmiddel om elkaar te ontmoeten en (nog) beter te leren kennen. Het vergroot de wederzijdse betrokkenheid en dat draagt bij aan goede zorg en ondersteuning en dus ook aan de kwaliteit van leven van cliënten.

Wat is het belang?

We noemen de belangrijkste doelen en geven een paar voorbeelden ter illustratie.

Hoe pak je het aan?

Een geslaagde groepsbijeenkomst begint met een helder doel. Ga na wat leeft bij mantelzorgers en medewerkers. Welke wensen en behoeften hebben ze? Waar lopen ze tegenaan? Je kunt meerdere doelen combineren, maar let er wel op dat de doelen bij elkaar passen. Als je doel eenmaal duidelijk is, kies je daar passende werkvormen bij.

Bijeenkomst voor en met mantelzorgers

Zo’n bijeenkomst is bedoeld om informatie, kennis en ervaringen te delen, bijvoorbeeld over actuele ontwikkelingen of specifieke aandoeningen. Dat helpt bij het verwerken van emoties of het (weer) grip krijgen op de situatie. Laat mensen aan het woord die een aansprekend en duidelijk verhaal kunnen houden. Denk daarbij ook aan mantelzorgers of cliënten die een ervaringsverhaal kunnen delen. Bied ruimte aan vragen en meningen.

Laat mantelzorgers, cliënten en medewerkers meedenken in de voorbereiding en uitvoering van de bijeenkomst. Daarmee verlaag je de drempel om mee te doen.’ - Promens Care, Ggz

Bijeenkomst samen met mantelzorgers

Praten over de onderlinge samenwerking versterkt het wederzijds begrip en de betrokkenheid. Meer informatie vind je in het artikel Hoe krijg je iedereen mee. Bereid zo’n bijeenkomst samen met (een aantal) mantelzorgers voor. Regel een ruimte die zich leent voor actief meedoen en voor uitwisseling van ervaringen en tips. Zorg voor een goede opkomst van (zorg) medewerkers en management. De ervaring leert dat er meer mantelzorgers meedoen als je de bijeenkomst combineert met een gezellige activiteit zoals een barbecue of nieuwsjaarborrel. Zorg voor een positieve samenvatting bij de afronding en maak heldere afspraken over het vervolg.

Bijeenkomst door en voor mantelzorgers

Samen iets ondernemen is een laagdrempelige manier om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen en geeft cliënten een hoop gezelligheid en ‘reuring’. Maak samen met de mantelzorgers tijdig een jaarplanning. Nodig mantelzorgers uit om mee te denken en organiseren. Zorg voor een contactpersoon in het team, onderhoud contact met de mantelzorgers die het (deels) organiseren en ondersteun ze als dat nodig is.

Ontdekken hoe mantelzorgers en medewerkers hun samenwerking ervaren?

Probeer de Samenspelscan

Wat helpt?

 • Betrek mantelzorgers bij de voorbereiding
 • Nodig de deelnemers tijdig en persoonlijk uit.
 • Benoem het waarom; aanleiding, doel(en) van de bijeenkomst
 • Vul dit aan met de onderwerpen en hoe je er mee aan de slag wil gaan.
 • Maak duidelijk wat deelname aan de bijeenkomst voor cliënt, mantelzorger, medewerker oplevert.
 • Houd rekening met de werktijden van de mantelzorger
 • Zorg voor een goede opkomst van medewerkers.
 • Waak voor een betoog, ga voor de dialoog.
 • Lees meer bij het thema Goed in gesprek.
 • Stem je taal, toon en timing af op het doel en de deelnemers van de bijeenkomst.
 • Benoem en bespreek beelden en verwachtingen tijdig en zonder (voor)oordeel.
 • Denk ook in ‘anders doen’ naast meer of minder van hetzelfde doen.
 • Zorg voor tijd en gelegenheid voor informele uitwisseling tussen en met mantelzorgers.

Uit de praktijk: Geef de familie een welkom gevoel

'Vroeger bracht je je ouders naar een verpleeghuis en ging je er op bezoek. Nu gaan je ouders naar een verpleeghuis en kun je samen de dingen doen die je altijd al samen deed. Dat vind ik belangrijk. De verhuizing naar een verpleeghuis is al ingrijpend genoeg. Dan wil je als bewoner niet ook nog eens dat de relatie met je familie verandert.' Lees het verhaal van verpleeghuis de Hanepraij.