Hulp- en welzijnsorganisaties LHBT-inclusief krijgen

5 stappen voor gemeenten

12 december 2013

Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders - afgekort LHBT’s - lopen meer risico om in een kwetsbare positie te verkeren dan anderen. Daarom is het belangrijk dat er binnen de hulp- en dienstverlening oog is voor verschillen in seksuele en genderdiversiteit. Maar hoe kan je als gemeente stimuleren dat organisaties in uw regio dit oppakken? Volg deze 5 stappen!

 1. Attendeer hulp -en welzijnsorganisaties in uw regio op het door Movisie beschreven stappenplan voor hulp- en welzijnsorganisaties en de publicaties hieronder voor meer informatie.
 2. Prijs vervolgens de hulp- en welzijnsorganisaties die hiermee aan de slag gaan als goede voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwsbericht in een van de communicatiekanalen van de gemeente of overtuig de wethouder om de organisaties te noemen tijdens een media-optreden.
 3. Vraag aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in de aanbesteding van een organisatie. Maak het bijvoorbeeld een kwaliteitseis. Let daarbij op het volgende:
  • Staat het thema vermeld in de missie, mission statement of beschrijving van de organisatie?
  • Komt het thema terug in de meldcode of in de protocollen die de organisatie hanteert?
  • Zijn de website, folders of formulieren LHBT-inclusief? (zie voor voorbeelden het eerder genoemde stappenplan)
  • Staat ergens een LHBT-netwerk vermeld?
    
 4. Vraag of hulp -en welzijnsorganisaties in de verantwoording die zij aan u als gemeente leveren, aangeven hoe aandacht voor seksuele en genderdiversiteit gewaarborgd is binnen de organisatie.
 5. Neem vragen op in de lokale monitors, zodat u kunt nagaan of uw acties het gewenste effect hebben. Zo kunt u in de gezondheids- en / of welzijnsmonitor vragen of LHBT-burgers tevreden zijn over de hulp- en dienstverlening in uw gemeente. U kunt ook in de jeugdmonitor vragen in hoeverre hulp- en dienstverlening door LHBT-jongeren als toegankelijk wordt ervaren. Op basis van deze resultaten kunt u uw beleid eventueel aanscherpen of bijstellen.
   

Wilt u graag weten hoe andere gemeenten dit voor elkaar hebben gekregen of wilt u advies op maat? Neem contact op met Els Meijsen, een van onze gemeenteadviseurs die gespecialiseerd zijn in LHBT-beleid.

Meer informatie