Inspirerende voorbeelden in dagbesteding

Uitgelicht: Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp

9 mei 2017

Gemeenten en aanbieders van dagbesteding zijn in de praktijk op zoek naar nieuwe manieren van dagbesteding. Om hen te helpen bij deze zoektocht belichten wij regelmatig een inspirerend voorbeeld.

Vernieuwing in dagbesteding

Veel gemeenten zijn op zoek naar manieren om het aanbod in dagbesteding voor kwetsbare groepen te vernieuwen. Begin 2016 heeft Movisie een inventarisatie gedaan bij 10 kleine en 25 middelgrote en grote gemeenten. Daarbij bleek dat er tot dan toe nog geen grote verschuivingen waren in de opzet van dagbesteding. De verwachting was echter wel dit nog zou gaan gebeuren: dat het aanbod zou worden vernieuwd, en dat daarbij de voorliggende voorzieningen zouden worden uitgebouwd zodat er een meer integraal aanbod en meer samenwerking tussen aanbieders zou ontstaan.

Zijn de verwachtingen uitgekomen?

Interessant is om te kijken hoe het met de 45 vernieuwende projecten uit de publicatie van 2016 inmiddels gaat. Hebben ze het gered? Zijn de verwachtingen uitgekomen en zijn er nieuwe stappen gezet? Movisie heeft een publicatie uitgebracht over vernieuwende en inspirerende projecten in dagbesteding. Daarbij worden de voorbeelden uit 2016 gevolgd, en aangevuld met 16 nieuwe praktijkvoorbeelden van projecten voor mensen met dementie en voor mensen met ggz-problematiek.

Inspirerend voorbeeld

We willen hiermee ook andere gemeenten en aanbieders inspireren en lichten er steeds één uit. Dit keer is dat: Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp – Mensen met dementie en mantelzorgers ontmoeten elkaar in Amsterdam. Aanbieder Combiwel. Lees ook over de voorbeelden Enik Recovery College, Dagcentrum Kraaipan en Flevo Fiets.

Voor wie is dit project?

Het Amsterdams Ontmoetingscentrum (AOC) de Pijp is er voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het AOC de Pijp heeft 36 vaste bezoekers per week.

Project in het kort

Vier dagen per week is het AOC de Pijp geopend voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Met een klein vast team begeleiders (professionals en vrijwilligers) wordt tijdig ondersteuning geboden op een laagdrempelige, sociaal geïntegreerde plek in de wijk. Dit zorgt ervoor dat mensen met dementie meer in balans zijn, het voorkomt dat de mantelzorger overbelast raakt én zorgt ervoor dat de persoon met dementie langer thuis kan blijven wonen. Het AOC de Pijp is één van de eerste ontmoetingscentra die in 1993 is opgezet. Inmiddels zijn er meer dan 140 lokale vestigingen. Het concept is opgenomen in de databank van Vilans en erkend als effectieve interventie. Kenmerkend aan de aanpak is dat er activiteiten zijn voor de persoon met dementie, voor de mantelzorger en voor beiden. Ook buurtbewoners kunnen vrijblijvend het centrum bezoeken en deelnemen aan activiteiten, zoals de informatieve bijeenkomsten.

Waarom is dit vernieuwend?

  • De werkwijze is gebaseerd op een beschreven methodiek die beoordeeld is als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’.
  • Vanuit een laagdrempelige sociaal geïntegreerde voorziening in de buurt wordt een gecombineerd aanbod voor mensen met dementie en hun mantelzorgers geboden.
  • Er wordt actief gezocht naar verbinding en ontmoeting met de buurt en buurtbewoners.
  • Er wordt persoonsgerichte begeleiding geboden.
  • Er is nauwe samenwerking tussen zorg en welzijn.
  • Het AOC de Pijp is actief op het gebied van kennisdeling. Er worden veel congressen georganiseerd, er wordt scholing vanuit het centrum en vanuit VUmc aangeboden om de kwaliteit van het aanbod te onderhouden.

Ervaringen

De deelnemers van het AOC de Pijp zijn heel tevreden. Ze voelen zich gezien. Belangrijk is dat ze ondanks hun ziekte kwaliteit van leven hebben. De coördinator schat in dat de manier van werken in het AOC de Pijp leidt tot een verbetering van de kwaliteit van begeleiding en ondersteuning voor de doelgroep. Door deze aanpak is veel meer zicht op het functioneren van de persoon met dementie en op de draagkracht en de problematiek van de mantelzorger. Hier wordt in de begeleiding op aangesloten. Zo kan een crisis worden voorkomen en blijft kwaliteit van leven behouden. De financiën van AOC de Pijp wordt vanuit verschillende financieringsstromen bekostigd. Vanuit de WMO (gemeente Amsterdam), de Wet langdurige zorg voor cliënten met een indicatie voor dagbesteding, via een subsidie voor mantelzorgondersteuning van stadsdeel Zuid. Voor bezoekers vanuit de WMO wordt 5 euro aan onkostenvergoeding gerekend.

Wilt u de hele publicatie bekijken met daarin alle uitgelichte praktijkvoorbeelden? Bekijk hier de gehele publicatie Dagbesteding in ontwikkeling.