Een kleurrijk, gastvrij, veilig en sociaal Harderwijk, ook in tijden van het coronavirus

Interview met Gert Jan van Noort, wethouder van Harderwijk

In gemeente Harderwijk is er een enorme drive om samen met de inwoners en samenwerkingspartners inclusief Regenboogbeleid te ontwikkelen en te implementeren, vertelt wethouder Gert Jan van Noort. In een gesprek met hem staan we ook stil bij de crisissituatie rondom het coronavirus en de impact ervan op het gemeentebeleid en de inwoners van Harderwijk.

Hoe gaat het nu in Harderwijk in deze crisissituatie?

‘Het is extra druk, en het zijn ook spannende tijden voor het hele sociaal domein, een onderdeel van mijn portefeuille. We maken ons veel zorgen, mensen maken veel mee. Want ook binnen onze gemeente merken we de gevolgen van de coronacrisis. Mensen blijven thuis, de - normaal gesproken - bruisende straten van de binnenstad zijn veelal leeg. Binnen de organisatie zijn er crisisteams ingericht en alle medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. We zijn genoodzaakt onze inspanningen op het gebied van lhbti+ aan te passen. Zo stonden er trainingen seksuele diversiteit gepland voor onze medewerkers; deze zijn uitgesteld. Ook het wekelijkse lhbti+ café van de Village People, onze uitvoeringspartner, gaat niet door. Jammer, maar in deze situatie volgen we de adviezen strikt op. Gelukkig zien we ook dat mensen doorgaan in deze bijzondere situatie. Restaurants veranderen hun concept en mensen kijken meer om naar hun (kwetsbare) buurtgenoten.’

Waarom vindt u het lhbti+ thema zo belangrijk, waar komt uw motivatie vandaan?

‘In Harderwijk hebben we de volgende kernboodschap: “We willen in Harderwijk een veilige en leefbare samenleving vormen, samen met onze inwoners en samenwerkingspartners: Kleurrijk, gastvrij, veilig en sociaal”. Vanuit deze kernboodschap zijn we aan de slag gegaan. Als we het toespitsen op Regenboogbeleid, dan spelen sleutelfiguren een belangrijke rol. We staan graag in directe verbinding met de personen om wie het gaat, maar ook onze gemeenteraad is ontzettend actief. Deze interacties zorgen voor vragen aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De moties die daaruit voortkomen maakt dat we de juiste inhoud aan het beleid kunnen geven, hierin is mijn positie als wethouder cruciaal.’

Je wilt het als gemeente samen doen met de personen om wie het gaat. Wij zijn er voor iedereen en we doen dit met z’n allen.

‘We willen als gemeente zelf ook uitstraling geven aan onze visie, hierbij vinden we symbolen heel belangrijk. We hijsen de Regenboogvlag, op een mooie plek in de stad is er een regenboogzebrapad en we hebben gender-inclusieve toiletten in het gemeentehuis. Onze medewerkers en de mensen die het Huis van de Stad bezoeken kunnen onze visie terugzien en voelen zich welkom en veilig. Zo hebben we door de jaren heen stap voor stap specifiek beleid gemaakt op dit onderwerp. De agendering van dit onderwerp begon al in 2015 en in 2017 is de motie aangenomen om Regenbooggemeente te worden. We zijn trots dat we dit plakkaat op ons gemeentehuis hebben en dat ik als wethouder dit hele proces heb mogen meemaken.’

Waar nog meer liggen jullie belangrijkste beleidsaccenten?

‘Naast de symbolieken (red. Regenboogvlag en regenboogzebrapad) hebben we meer belangrijke punten in onze activiteitenagenda. Een van onze belangrijkste uitvoerders op dit thema is ‘Village People’. Op eigen kracht gaven ze al actief inhoud aan het lhbti+ thema met activiteiten, nu werken we ook veel samen. Maar, bijvoorbeeld ook voorlichting en educatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie is enorm belangrijk. We zorgen ervoor dat het op scholen, in de praktijk bij welzijnsorganisaties, bij de GGD en bij onze eigen medewerkers gebeurt. Een ander belangrijk beleidsaccent is dat we dit nu willen verduurzamen. Dat betekent contact onderhouden met betrokken partijen, deze betrokkenen zelf de ‘lead’ hierin geven en verdere verbindingen leggen. Komend jaar willen we bijvoorbeeld meer kerkgemeenschappen erbij betrekken. Het duurzaam laten landen in de samenleving staat hierin centraal, dit vanuit de achterliggende doelstellingen en onze kernboodschap. Helaas valt het allemaal nu even stil door de coronacrisis, maar daarna gaan we dit in alle kracht voortzetten.’

In Nederland zijn er 56 gemeenten die participeren in het Regenboogstedentraject van OCW, hiervoor zijn de G50 uitgenodigd. Daarnaast zijn er (kleinere) gemeenten die zelfstandig aan de slag zijn gegaan met Regenboogbeleid, Harderwijk is er daar een van. Bekijk ook ons Overzicht regenboogsteden. Movisie is bezig om deze gemeenten in kaart te brengen.

Wil je ook aan de slag met lhbti+ beleid? Bekijk onze Regenbooggids en neem contact op voor de mogelijkheden. 

De allerbelangrijkste mijlpaal is dat seksuele diversiteit nu bestaansrecht heeft in onze stad. Het doet ertoe en er wordt beleid op gemaakt.

Wat is hierbij de grootste uitdaging voor jullie?

‘Het inclusiebeleid en daarbinnen het lhbti+ thema de juiste aandacht te geven op de vele beleidsterreinen is de grootste uitdaging. Op welke manieren gaan we de implementatie vormgeven in de samenleving? Bij de onderwijsinstellingen, de zorginstellingen, sportverenigingen, cultuurverenigingen, binnen het gemeentelijke apparaat zelf en bij onze ketenpartners. Het is niet iets van vandaag op morgen, onze concrete ambities kosten vaak ook tijd. En dat betekent dus dat we alles waar we mee bezig zijn binnen het sociaal domein, op een duurzame manier willen normaliseren, en daarmee ook het lhbti+ beleid. We willen op verschillende manieren verder investeren in bijvoorbeeld Jeugd, Wmo, Participatie en Welzijn. Ik realiseer me ook dat dit mooi klinkt en nog steeds anders is dan de werkelijkheid. We moeten ons realiseren dat het allemaal georganiseerd kan zijn in protocollen, maar dat wil niet zeggen dat de mensen om wie het gaat zich ook veilig voelen, zich kunnen uiten hoe ze willen en gelijkwaardig worden behandeld. Daar liggen de uitdagingen, maar we gaan strijdig door. Kleine en grote aanpakken kunnen grote veranderingen brengen.’

Wat is uw gouden tip voor andere gemeenten die inclusief lhbti+ beleid willen vormgeven?

‘Kijk vooral naar wat er speelt bij andere gemeenten die even groot zijn, maar ook naar wat grote steden doen. Ga vooral niet het wiel uitvinden. Zorg dat je het beleid en de uitvoering niet oplegt, maar maak gebruik van wat er al in de samenleving speelt en van de kennis die er al is. Betrek de organisaties die hier al kennis over hebben zoals COC en Movisie. Breng de sleutelfiguren in kaart, pik de goede ambassadeurs uit en zorg dat de belangrijkste thema’s op de agenda komen te staan.’
 

3 tips uit Harderwijk voor inclusief lhbti+ beleid

  1. Sta in directe verbinding met de personen om wie het gaat.
  2. Zorg dat het gemeentehuis zelf ook inclusief is en inclusie uitstraalt.
  3. Maak gebruik van de kennis die er al is bij o.a. andere gemeenten, belangenorganisaties zoals het COC en een kennisinstituut zoals Movisie.

Foto boven: Gert Jan van Noort, wethouder Harderwijk

Coronadossier

Dit artikel is onderdeel van een dossier waarin wij kennis verzamelen over het coronavirus. Heb jij een vraag die Movisie kan beantwoorden? Tips of noemenswaardige initiatieven? Stuur dan een e-mail naar Hans Alderliesten, h.alderliesten@movisie.nl.

Naar het dossier