Koploper Onafhankelijke Cliëntondersteuning Gemeente Deurne werkt samen

22 februari 2019

In Deurne is onafhankelijke cliëntondersteuning op ieder vlak in te zetten, van informele zorg tot specialistische zorg. Deurne is een van eerste 14 koplopers in het project Koplopers Cliëntondersteuning is een initiatief van de VNG, Ieder(in), de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Movisie. Wat heeft dit hen opgebracht en hoe gaat de gemeente verder? Dat vertelt Brigitte Joosten, projectleider MEE Zuidoost Brabant in een filmpje.

Samenwerking verschillende partijen

Joosten vertelt waarom het Koplopersproject zo waardevol is geweest voor Deurne en haar burgers.  'Het project is voor ons zo waardevol geweest omdat we met alle partijen hoe we de positie van onafhankelijke cliëntondersteuning goed neer konden zetten en de burgers beter konden bereiken in de communicatie. Tevens heeft het ervoor gezorgd dat we nog steeds bij elkaar komen om signalen te kunnen bundelen en kwaliteit te borgen.' Wat de onafhankelijke cliëntondersteuning zo sterk maakt in Deurne is dat er zeven partijen zijn betrokken, ieder met hun specialisme en kennis.

Inwoners betrekken

Annie Luijten is lid de participatieraad Deurne. Volgens haar is de raad betrokken is geraakt om mee te denken over hoe ze inwoners duidelijk kunnen maken dat er cliëntondersteuning is en zij daar gebruik van kunnen maken. Ze onderstreept het belang van meerdere cliëntondersteuners met ieder een een eigen specialisme.

Cliëntondersteuners aan het woord

Annie Nunen is ervaringsdeskundige en vertelt dat de mensen die zij ondersteund erg geholpen worden door haar ervaring. 'Het is vaak zo anders dan in de boeken, het zit 'm vaak in de kleine dingen.'

Onafhankelijke cliëntondersteuner (BVG Peelland) Marian Bronsten: 'Mensen hebben vaak problemen met het invullen van formulieren. Met name de generatie 60+'ers. Het belangrijkste is dat de mensen van een cliëntondersteuner het gevoel hebben dat ze er niet alleen voor staan. Dat er iemand iemand naast hun zit in plaats van tegenover hen in het gesprek.'

Koplopers
Het project Koplopers Cliëntondersteuning is een initiatief van de VNG, Ieder(in), de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Movisie begeleidt dit project. Gemeenten zijn wettelijk verplicht onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden aan inwoners die zorg en/of ondersteuning nodig hebben. Veertien koplopergemeenten hebben het afgelopen jaar geprobeerd in eigen regio het thema op de kaart te zetten en andere gemeenten te inspireren.