Leergang Simpel Switchen

Wil jij in vijf bijeenkomsten alles leren over Simpel Switchen? Dat kan dit najaar in een speciaal ontwikkelde leergang van SAM, Divosa en Movisie. Het is vanaf nu mogelijk om je aan te melden!

Programma

Bijeenkomst 1. Simpel Switchen: samenwerken tussen de domeinen

Datum: 12 september 2022
Tijdstip: 14.00 - 16.30 uur

Je merkt het vaak in je werk: processen en diensten van gemeente, UWV en zorginstellingen raken en overlappen elkaar. Deze bijeenkomst gaat in op de knelpunten, maar vooral op de oplossingen: wanneer en hoe kun je wél samenwerken. En: waar liggen de grenzen van je eigen opdracht? Leer tijdens deze bijeenkomst de praktische Toolkit kennen die je direct kunt toepassen.

Meld je aan voor 12 september

Bijeenkomst 2. Serious game: leren handelen vanuit cliëntperspectief

Datum: 12 oktober 2022
Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur

Met de Serious Game ‘1 uur in de bijstand’ kruip je in de huid van het echtpaar Leon en Tirza dat door omstandigheden in de bijstand is gekomen. Je voelt hoe het is om vanuit die situaties keuzes te moeten maken en hoe beperkt die keuzeruimte soms is. Kun jij het huishoudboekje van dit gezin sluitend krijgen?

Meld je aan voor 12 oktober

Bijeenkomst 3. De praktijk: van dagbesteding naar werk en terug

Datum: 7 november 2022
Tijdstip: 15.00 - 17.00 uur

Hoe zou de overgang tussen dagbesteding en werk in de praktijk verbeterd kunnen worden? Daar staat al best veel over op papier. Bijvoorbeeld in de verkenning ‘Simpel Switchen op de kaart’ (van Movisie en Stimulansz). In deze bijeenkomst gaan we de aanbevelingen daaruit rechtstreeks vertalen naar jouw dagelijkse praktijk. 

Meld je aan voor 7 november

Bijeenkomst 4. De context van de professional: laveren tussen belangen

Datum: 21 november 2022
Tijdstip: 15.00 - 17.00 uur

Je bent uitvoerend professional, dus de wet is je leidraad. Maar de wet laat ook handelingsruimte over. Nu nog meer dan vroeger. Deze ‘discretionaire’ ruimte geeft jou de ruimte om als professional het goede te doen in een bepaalde situatie. Dat vraagt telkens opnieuw lastige afwegingen. Het beroepsstatuut helpt je daarbij. En deze bijeenkomst helemaal!

Meld je aan voor 21 november

Bijeenkomst 5. Stevig in je schoenen: professionalisering en identiteit

Datum: 14 december
Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur

Wat voor soort professional ben jij eigenlijk? Wat is jouw professionele identiteit? Waar houd je op als privépersoon en word je professional? En kan dat eigenlijk wel? Deze bijeenkomst helpt je je professionele identiteit te versterken, wat een belangrijke voorwaarde is voor het kunnen maken van beslissingen met groot gewicht in de praktijk van alledag.

Meld je aan voor 14 december

Lees meer over Simpel Switchen

In 2020 voerden Movisie en Stimulansz verkennend onderzoek uit naar het switchen tussen dagbesteding en werk. Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren bij het switchen van dagbesteding naar werk en weer terug? Aanleiding vormen de vele knelpunten die worden ervaren bij het realiseren van de breed gedragen ambitie om een grotere groep burgers te laten deelnemen aan het arbeidsproces. We keken in dit onderzoek naar de theorie (wet- en regelgeving en financiële kaders) en literatuur. Daarnaast bevroegen we de praktijk in gemeenten en bij aanbieders. Dit is gebundeld in een rapport en een samenvattende infographic.

Lees het onderzoek Simpel Switchen