Organiseer een huiskamersessie bij De agenda van het sociaal werk 2020

Stuur jouw idee voor een huiskamersessie voor 1 oktober in!

2 september 2020

Op 19 november 2020 vindt voor de tweede keer De agenda van het sociaal werk plaats. Ook dit keer verwachten we honderden deelnemers. Het thema is solidariteit en de rol van het sociaal werk. En jij kunt meebepalen hoe deze dag eruit gaat zien!

Wat is een huiskamersessie?

Tijdens het middagprogramma van De agenda van het sociaal werk staan onder meer de Marie Kamphuis-lezingen van Monique Kremer en Koen Hermans en een debat op het programma. In de ochtend geven bijzondere sociaal werkers je een inkijkje in hun praktijk. In huiskamersessies delen zij hun werkwijzen, onderzoek en ervaring met collega’s. Heb jij ook een bijzondere aanpak of een interessant onderzoek dat past bij De agenda van het Sociaal Werk? Bijvoorbeeld hoe jij mensen in buurten aan elkaar verbindt, hoe jij een bepaalde doelgroep meer aandacht geeft in de samenleving, of hoe jij structurele problemen aankaart bij de gemeente. Wil je dit delen? Stuur je idee dan in en misschien krijg je de kans om zo’n huiskamersessie te geven!

De inschrijving is inmiddels gesloten, we hebben mooie ideeën ontvangen, waarvoor dank!

Voor de beste ideeën hebben we drie sessies gereserveerd. En die ideeën zetten we ook volop in de spotlights.

Dit zijn de voorwaarden om mee te doen

 • Je huiskamersessie vindt plaats op 19 november in de ochtend.
 • Je huiskamersessie duurt niet langer dan 60 minuten.
 • De huiskamersessie vindt online plaats, via videoconference-medium Zoom of Microsoft Teams. Wij kunnen voor jou een videoconference-link aanmaken, maar je kunt dit ook zelf doen.
 • Je organiseert en faciliteert je huiskamersessie zelf. Wij verzorgende aanmeldingen en sturen de informatie en links naar de deelnemers.

Jouw idee valt binnen één van de onderstaande deelthema's

 1. Solidariteit in de samenleving anno 2020: hoe ziet dat eruit?
  Hoe solidair zijn we naar elkaar in Nederland? En zijn we dat naar alle organisaties, groepen en mensen of zijn we het alleen naar de mensen die nabij ons zijn? Er wordt solidariteit gevraagd en getoond richting eenzamen, armen en andere mensen in een kwetsbare situatie, tegelijkertijd wordt solidariteit in de coronacrisis ook genoemd bij normaliter zelfredzame groepen en bedrijven. Is solidariteit anno 2020 nog een sterk begrip of holt het zich uit omdat we solidair moeten zijn met alles en iedereen, en daardoor met niemand? De brengt de vraag op wat solidariteit precies is en welke vorm dat begrip krijgt in 2020 mede door de coronacrisis?

  En natuurlijk de belangrijke vraag, welke rol heeft het sociaal werk hierin? Want kunnen zij een rol spelen in het vasthouden van de solidariteit die ontstond door de coronacrisis? Zeker als spanningen in wij-zij denken toenemen en als mensen en groepen tussen wal en schip dreigen te vallen?

  In deze themalijn staat de vraag centraal: wat is solidariteit in de Nederlandse samenleving anno 2020?
   

 2. Solidariteit door Sociaal Werk: hoe werk jij als sociaal werker aan solidariteit?
  Solidariteit in wijken, in sociale contacten en in de samenleving als geheel, hoe werk je daar aan als sociaal werker? Sociaal werkers doen dat individueel met inwoners en cliënten en ook collectief in buurten en met zeer diverse doelgroepen. Zo werken zij aan samenlevingsopbouw. Zij moeten maatwerk leveren, signaleren, agenderen en werken aan structurele oorzaken van ongelijkheid of de exclusie van bepaalde groepen. Ze proberen begrip voor elkaar te creëren bij groepen die ver van elkaar staan.

  Maar hoe doe je dat allemaal? Sociaal werken is vaak hard werken. Hoe houd je dat vol en pak je dat aan als je soms twee stappen vooruit zet maar ook weer een stap achteruit? En hoe blijf je werken aan die verbinding als sommige mensen afstand blijven houden of zich afzetten? Of als de samenleving niet meer omkijkt naar de groepen waar jij als sociaal werker wel naar omkijkt?

  In deze themalijn staat de vraag centraal hoe sociaal werkers werken aan solidariteit.
   

 3. Solidariteit met Sociaal Werk: en wie is er solidair met de sociaal werker?
  Sociaal werkers werken aan solidariteit in de samenleving, en tegelijkertijd rijst de vraag wie er solidair is met de sociaal werkers. Onder welke omstandigheden doen de sociaal werkers hun werk? Zij werden in de coronacrisis aangemerkt als cruciaal beroep maar werden - in het begin van de crisis - door organisaties thuisgehouden en kregen, ook weer in het begin, geen beschermingsmaterialen om hun werk te doen. Sociaal werk is hard werken, maar hoe staat het er voor met dat beroep en hoe solidair is de samenleving met deze cruciale beroepsgroep? En hoe worden zij ondersteund en gefaciliteerd door organisatie, leidinggevende, gemeente en het rijk? En wat doen sociaal werkers zelf om die cruciale rol te laten zien en af te dwingen?

  In deze themalijn wordt ingaan op sociaal werk als beroep en de aandacht die het beroep krijgt en opeist in de samenleving als cruciaal beroep.

Hoe gaat het in zijn werk?

Je kunt tot 1 oktober je idee voor een huiskamersessie indienen via dit formulier. Voor 15 oktober hoor je of jouw sessie kan plaatsvinden op 19 november. Na 15 oktober hebben we contact met je over de voorbereiding richting 19 november.

Waar selecteren we de Huiskamersessies op?

We selecteren de huiskamersessies op basis van de volgende punten:

 • Sluit je idee aan op het thema solidariteit en de rol van het sociaal werk?
 • Wat is de werkwijze in je huiskamersessie? We kijken ook hier naar diversiteit in huiskamersessies.
 • Is je idee relevant voor de praktijk en is het toepasbaar?
 • Hoe past je idee in het totale aanbod van huiskamersessies?

Hier vind je meer informatie over de Agenda van het sociaal werk.

De agenda van het sociaal werk 2020 is een agenderende bijeenkomst van Movisie, Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Sociaal Werk Nederland, Marie Kamphuis Stichting, Platform voor Sociale Vraagstukken, Sociaal Werk Werkt en Platform voor Buurtontwikkeling Buurtwijs.