Racisme-experts kritisch op kabinet: 'Erken ook directe discriminatie'

Movisie in de Media Mei 2022

In mei waren de discriminatie-experts van Movisie vaak aan het woord in de media, onder meer naar aanleiding van het debat over institutioneel racisme bij de belastingdienst, maar ook naar aanleiding van nieuw onderzoek van het SCP naar de stagnerende acceptatie van lhbti+ personen in Nederland. Zorg + Welzijn schreef over wat sociaal werkers kunnen doen die te maken krijgen met lhbti+ discriminatie onder Oekraïense vluchtelingen. En Janny Bakker-Klein, Movisies voorzitter van de Raad van Bestuur, haalde bij een werkbezoek van minister Schouten aan Werkdag BV het Haarlems Dagblad dankzij een verrassend talent.

Racisme-experts kritisch op kabinet: 'Erken ook directe discriminatie'

Discriminatie-experts, onder wie Hanneke Felten van Movisie, vinden dat het kabinet niet ver genoeg gaat door te erkennen dat er soms institutioneel racisme bij de Belastingdienst was. Felten pleit op 2 juni op NU.nl voor een externe autoriteit waaraan de Belastingdienst verantwoording moet gaan afleggen over het beleid. 'Verantwoording afleggen aan bijvoorbeeld de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme of het College voor de Rechten van de Mens betekent dat de vrijblijvendheid eraf gaat. De Belastingdienst kan dan gecontroleerd worden op gelijke behandeling.' In mei waren de discriminatie-experts van Movisie vaak aan het woord in de media. Op 16 mei werd Hanneke Felten bijvoorbeeld een uur lang geïnterviewd door Het NPO Radio 1 programma Vroeg! en op 18 mei interviewde Omroep Wetering René Broekroelofs voor het radioprogramma De Late Avond dat door 13 lokale omroepen wordt uitgezonden.

Ambtenaren vertrokken om intimiderend gedrag ex-wethouder Zutphen

Op 1 juni verscheen in Trouw een artikel over denigrerende opmerkingen, 'ontploffingen', angst en onveiligheid op de werkvloer op het stadhuis van Zutphen. Ambtenaren van de gemeente schetsen in het artikel een beeld van kwetsende en intimiderende gebeurtenissen op het stadhuis. Movisie-expert Huiselijk en Seksueel Geweld, Wendela Wentzel deelde voor het artikel haar kennis over dit onderwerp.

Nederlanders zijn niet positiever gaan denken over lhbt’ers, maar scoren Europees gezien hoog

De acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en transgender personen in Nederland stagneert, blijkt uit een nieuw onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De Volkskrant vroeg op 17 mei aan experts om commentaar: 'In 2006 had iets meer dan de helft de Nederlanders een positieve houding ten opzichte van homo- en biseksualiteit. In 2017 gold dat voor ruim twee op de drie, maar sindsdien is de acceptatie licht gedaald. Dat wil niet zeggen dat het plafond is bereikt, zegt Hanneke Felten, die zich bij kenniscentrum Movisie bezighoudt met discriminatiebestrijding. Iemands houding hangt sterk af van wat mensen denken dat anderen denken, legt zij uit. "Op sociale media, maar ook in serieuze kranten krijgen mensen soms ruimte om transgender personen te discrimineren. Als dat vermindert, kan dat het denken van mensen veranderen."'

Aandacht nodig voor lhbti-intolerantie onder de Oekraïense vluchtelingen

Sinds 2018 werkt de alliantie Verandering van Binnenuit aan gelijkheid, veiligheid en acceptatie van vrouwen en van lhbti’s in gemeenschappen van nieuwkomers, schreef Zorg + Welzijn op 20 mei. De alliantie heeft veel kennis in huis en biedt praktische handvatten in een toolbox. Sociaal werkers kunnen die ook inzetten voor de vluchtelingen uit Oekraïne, met name op het vlak van lhbti-acceptatie. Zorg + Welzijn vroeg Siham el Moussaoui van Movisie, projectleider van de alliantie, of zij aanknopingspunten in de omgang met de vluchtelingen uit Oekraïne ziet. 'Het is bekend', zegt ze, 'dat in Oekraïne de situatie voor lhbti’s voor de oorlog best zorgwekkend was. Dus onder de vluchtelingen die nu in Nederland zijn, zijn er ook Oekraïners die moeite hebben met lhbti’s.' Het is dan ook belangrijk om daar als sociaal werker aandacht voor te hebben.

Mantelzorger van migrant met dementie staat er nog te vaak alleen voor

Migranten met dementie maken minder gebruik van ondersteunende zorg, zoals dagbesteding of thuiszorg. Deze zorg is voor hen ook minder toegankelijk. Zorgmedewerkers gaan er nog te snel van uit dat migrantenfamilies geen hulp willen, terwijl hier vaak wel behoefte aan is. Dat blijkt uit gesprekken die NU.nl voerde met meerdere experts. NU.nl: 'Mantelzorgers met een migratieachtergrond dragen nu vaak de gehele fysieke en emotionele zorg voor hun naaste met dementie. Overbelasting van mantelzorgers is een groot probleem. Uit onderzoek weten we dat mantelzorgers met een migratieachtergrond nog vaker overbelast zijn dan mantelzorgers met een Nederlandse achtergrond.' Het artikel linkt naar onderzoek dat Jamila Achahchah, Sahar Noor en Joline Verloove namens Movisie deden.

Succesvol switchen: Minister op bezoek in Cruquius bij Spaarne Werkt

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) maakte op 23 mei 2022 kennis met de werknemers van Werkdag BV in Cruquius. Fleur stelde haar collega’s voor aan de minister en zij lieten zien waarom de mogelijkheid om simpel te kunnen switchen tussen dagbesteding, beschut werk, de banenafspraak en regulier werk voor hen zo waardevol is. Het Haarlems Dagblad berichtte er op 24 mei over: ‘Succesvol switchen: Minister op bezoek in Cruquius bij Spaarne Werkt’. Opvallend: de foto bij het artikel werd door Janny Bakker-Klein gemaakt en werd door het dagblad met dank gebruikt. Het filmpje over het bezoek wordt verspreid door de simpel switchen nieuwsbrief van het ministerie van SZW en Divosa.