Bereik Koploperproject cliëntondersteuning

En tussentijdse monitor: pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning

Vanaf medio 2017 zet een toenemend aantal gemeenten zich via het Koploperproject cliëntondersteuning in om cliëntondersteuning lokaal te versterken. Inmiddels hebben 113 gemeenten zich aangesloten en zijn (soms met een regio) koploper cliëntondersteuning.

Deze gemeenten gaan aan de slag met het verbeteren van het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van cliëntondersteuning. Koplopers krijgen daarbij de ruimte om samen met belangenbehartigers ambities te formuleren en op diverse thema’s in te zetten die aansluiten op de lokale situatie.  


Factsheet

 

Op zoek naar voorbeelden van de aanpak van koplopers of wil je meer weten over de aanpak van een specifieke koploper? Lees hier meer.

Gespecialiseerde cliëntondersteuning 

Movisie doet in opdracht van het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderzoek naar de ontwikkeling van gespecialiseerde cliëntondersteuning bij gemeenten die zich binnen het Koploperproject Cliëntondersteuning richten op specifieke groepen inwoners. In dit eerste rapport, over de ontwikkeling van gespecialiseerde cliëntondersteuning, gaan we in op de aanpak, ambities en voortgang van koplopergemeenten. Tevens beschrijven we de succesfactoren en uitdagingen die gemeenten nu al ervaren in de ontwikkeling van gespecialiseerde cliëntondersteuning. 

Lees het rapport 'Tussentijdse monitor: Pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning'