E-magazine congres Doen wat werkt in het sociaal domein

2 december 2020

Wat levert werken aan preventie op en hoe doe je dit effectief? Deze vragen stonden centraal op het online congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ op 10 november 2020. Tijdens de vier sessies gingen ontwikkelaars van 10 preventieve interventies met elkaar in gesprek. Meer over deze interventies en 11 andere interventies die voor dit congres zijn geselecteerd vind je in het e-magazine Doen wat werkt in het sociaal domein. Bekijk ook de aftermovie en de verschillende onderdelen van het congres terug.

Hoe zorgt Relatie APK er bijvoorbeeld voor dat complexe scheidingen voorkomen worden? Op welke manier pakt Join us eenzaamheid bij jongeren aan? Hoe zorgt Welzijn op Recept voor een brug tussen zorg en welzijn? En welke rol vervullen de rolmodellen die in kwetsbare wijken optreden binnen het programma Young Leaders?

Bekijk het e-magazine

De focus tijdens het congres lag onder andere op hoe gemeenten kunnen sturen op preventie. Ook was er extra aandacht voor de rol van jongeren in preventieve interventies. Tot slot kwamen de noodzaak tot samenwerken en de wijze waarop partijen dat kunnen doen binnen een preventieve aanpak aan de orde. ‘Betrokkenheid van bijvoorbeeld ondernemers en organisaties is goed, maar soms moet je als gemeente wel het initiatief nemen’, aldus Hans Boutellier, hoogleraar Bestuurskunde aan de VU Amsterdam tijdens het panelgesprek.

Geen heilige graal

Aan dit gesprek namen ook Renate Richters, wethouder Zorg en welzijn bij de gemeente Eindhoven en Corrie Tijsseling, senior onderzoeker bij Koninklijke Kentalis deel. ‘Ik wil steeds beter weten wat werkt en daarbij als gemeente aan het roer staan, maar het is net zo belangrijk dat er ruimte blijft om te experimenteren’, vindt Richters. Boutellier stemt hiermee in: ‘Een wetenschappelijke basis onder je interventie is goed, maar maak het niet tot heilige graal, want vaak spelen innerlijke motivatie en de professional een rol. Probeer gewoon en stel gaandeweg bij. Daarvoor is een interactief proces het beste.’ Inclusie is hierbij essentieel, aldus Tijsseling: ‘Inclusie is niet makkelijk, je moet immers bereid zijn je aan te passen aan de ander. Maar ik ben ervan overtuigd: inclusie betekent preventie van problemen.’

De eerste editie van het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ vond ‘pre-corona’ plaats op 10 maart 2020 jl. in Zwolle. Lees meer over deze editie in dit e-magazine. ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ is een samenwerking tussen Divosa, ZonMw, Sociaal Werk Nederland, VNG en Movisie.