Ervaringsdeskundigheid in de wijk

Hoe organiseer je het?

Wilt u binnen uw organisatie of gemeente aan de slag met ervaringsdeskundigheid? Deze handreiking helpt u op weg.

De inzet van ervaringsdeskundigen draagt daadwerkelijk bij aan een betere participatie van kwetsbare burgers. Dat blijkt uit drie pilots in Gouda, Oss en Amsterdam. Ook heeft het een belangrijke meerwaarde voor de ervaringsdeskundigen zelf en zijn gemeenten enthousiast, omdat deze initiatieven perfect aansluiten bij principes van eigen kracht en onderlinge steun.

De handreiking is primair bedoeld voor (cliënten)organisaties en samenwerkingsverbanden die de inzet van ervaringsdeskundigheid in de buurt willen gaan invoeren. Daarnaast is de handreiking geschikt voor iedereen die zich bezighoudt met wijkgericht werken: professionals, ambtenaren, lokale politici, medewerkers van zorgverzekeraars, managers en beleidsmedewerkers.