Hoera! Help! Het (digitale) moeras en geregel van ouder worden

De 18e verjaardag van iedere inwoner van Nederland is een belangrijk moment. Je bent volwassen - voor jezelf en voor de wet. Je krijgt rechten en plichten. Vrijheden en verantwoordelijkheden. Wat dit voor iemand betekent is voor iedere jongere anders. Het vele geregel - zowel offline als online is simpel, lastig of verwarrend…. Het kan voelen als een moeras. Met het rapport Hoera! Help! willen de Alliantie Digitaal Samenleven en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties initiatieven en interventies helpen om aan te sluiten op de diverse behoeften van jongeren.

Denkproces

Dit rapport is de uitkomst van een inclusief en collectief denkproces van een brede en diverse groep jongeren (14-25 jaar), spelers binnen de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De Alliantie Digitaal Samenleven heeft dit proces tussen januari en september 2021 vanuit haar onafhankelijke rol begeleid. Movisie heeft ook een bijdrage geleverd.

Rechten & plichten 18 jarigen

Er is onderzocht welke rechten en plichten jongeren hebben als zij 18 jaar worden en wat ervoor nodig is om dit goed te organiseren in Nederland. En ook waarom nu zoveel jongeren financieel kwetsbaar zijn en in grote (financiële) problemen komen. Wat gebeurt er al en wat mist nog? Wat gaat goed en wat minder? Waar liggen de behoeften van jongeren zelf? Wat is nuttig voor iedereen en wat vraagt om maatwerk? Wat zijn de kansen en uitdagingen van digitalisering?

Lees het rapport