Basisvaardigheden

Nederland kent maar liefst 2,5 miljoen laaggeletterden, waarvan 2,1 miljoen mensen ook laaggecijferd zijn. Dit zijn mensen met zwakke basisvaardigheden, die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Op deze pagina verzamelt Movisie informatie voor het sociaal domein over basisvaardigheden en het versterken hiervan.

Artikelen en publicaties