Samen deskundig: Ervaringsdeskundigheid bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

Handreiking voor gemeenten

Verschillende gemeenten schatten de inzet van ervaringsdeskundigen al op waarde, maar zijn soms nog zoekende hoe dit vorm te geven, zeker bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het blijkt vaak nog een onontgonnen terrein. Gemeenten weten niet altijd hoe de samenwerking aan te gaan en waar ze ervaringsdeskundigheid kunnen vinden. Deze herziene versie van de handreiking 'Samen Deskundig' bespreekt en belicht de samenwerking tussen gemeenten en ervaringsdeskundigen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Het laat de mogelijkheden voor samenwerking tussen gemeenten en ervaringsdeskundigen zien, en geeft je achtergrondinformatie over de specifieke elementen die kenmerkend zijn voor huiselijk geweld en kindermishandeling zoals afhankelijkheid, ongelijke machtsverhoudingen, schaamte en geheimhouding. Ook komen randvoorwaarden voor succes aan bod en helpen we je om concreet aan de slag te gaan.

Het doel van deze handreiking is tweeledig:

  • Gemeenten enthousiast maken en inspireren om (vaker) samen te werken met ervaringsdeskundigen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en organisaties in hun gemeente/regio stimuleren om ervaringsdeskundigen in te zetten in de uitvoering.
  • Gemeenten concrete handvatten bieden voor het vormgeven van deze samenwerking.

Met deze handreiking willen we je inspireren om ervaringsdeskundigen ook in jouw gemeente in te zetten bij een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Download de volledige publicatie