Stappenplan Handelen bij ontspoorde mantelzorg

Een model als aanvulling op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

1 april 2014

Dit stappenplan geeft leidinggevenden en beroepskrachten in zorg en welzijn houvast hoe te handelen bij (vermoedens van) ontspoorde mantelzorg. Het is een aanvulling op het stappenplan van Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en kan worden gebruikt om het stappenplan van de meldcode voor de eigen organisatie aan te vullen.

Waarom een stappenplan specifiek voor ontspoorde mantelzorg? Uit de praktijk weten we dat ontsporing van mantelzorg subtiel is. Mantelzorg wordt uit liefde gedaan waardoor het uitgangspunt anders is dan bij reguliere zorg. Voor een mantelzorger is het moeilijk toegeven dat zorg ontspoord is en voor een beroepskracht bemoeilijkt dit het signaleren.

Flyer visueel stappenplan

Deze flyer uit 2017 is een bondig en visueel stappenplan over hoe te handelen bij (vermoedens van) ontspoorde mantelzorg. Bekijk de flyer Handelen bij ontspoorde mantelzorg.

Signalenkaart

Bekijk ook de publicatie Signalenkaart bij ontspoorde mantelzorg.

Auteur
Storms, O.; Scherpenzeel, R.; Goes, A.
Jaar
2015
Uitgever(s)
Movisie
Type
Handreiking
Pagina's
33