Signalenkaart Ontspoorde Mantelzorg

Voorkom ontspoorde mantelzorg

Soms wordt het mantelzorgers te veel. Dat kan tot gevolg hebben dat de zorg ontspoort. Waar moeten beroepskrachten en (zorg)vrijwilligers op letten, om dit te signaleren?

De Signalenkaart zet de belangrijkste aandachtspunten op een rij. Ook staan op het kaartje een aantal belangrijke adressen voor advies en ondersteuning bij vermoeden van ontspoorde mantelzorg.

Download de signalenkaart

>> Bekijk ook het stappenplan 'Handelen bij ontspoorde mantelzorg'