Stappenplan Handelen bij ontspoorde mantelzorg

Een model als aanvulling op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

publicatie - april 2014
Stappenplan Handelen bij ontspoorde mantelzorg

Waarom een stappenplan specifiek voor ontspoorde mantelzorg? Uit de praktijk weten we dat ontsporing van mantelzorg subtiel is. Mantelzorg wordt uit liefde gedaan waardoor het uitgangspunt anders is dan bij reguliere zorg. Voor een mantelzorger is het moeilijk toegeven dat zorg ontspoord is en voor een beroepskracht bemoeilijkt dit het signaleren.

Dit stappenplan geeft leidinggevenden en beroepskrachten in zorg en welzijn houvast hoe te handelen bij (vermoedens van) ontspoorde mantelzorg. Het is een aanvulling op het stappenplan van Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en kan worden gebruikt om het stappenplan van de meldcode voor de eigen organisatie aan te vullen.

Visueel stappenplan

De flyer (2017) is een bondig en visueel stappenplan voor hoe te handelen bij (vermoedens van) ontspoorde mantelzorg. Bekijk de flyer Handelen bij ontspoorde mantelzorg.

Bekijk ook de publicatie Signalenkaart bij ontspoorde mantelzorg.

Auteur:Storms, O.; Scherpenzeel, R.; Goes, A.
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:publicatie: maart 2014 (herziene uitgave in 2015), flyer: mei 2017
Aantal pagina's:33
Downloads
Flyer-stappenplan-handelen-bij-ontspoorde-mantelzorg-2017
Stappenplan-ontspoorde-mantelzorg