Van vraag naar verbetering

PAja! Utrecht: jongeren keuren de opvang

publicatie - december 2014

Hoe functioneren de Utrechtse jongerenopvangcentra? Dat was centrale vraag van het onderzoek dat het cliëntenplatform U-2B Heard! in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd. Het plan van aanpak verliep via de PAja!-methode (Participatie Audits in opvang, zorg en welzijn) waarbij voormalige bewoners van de opvangcentra zelf hun oude woonverblijf hebben beoordeeld

Auteur:M. Davelaar; A. Verleun
Uitgever:Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave:2014
Aantal pagina's:60

Bron