De ervaringen van nieuwkomers in de databank

30 november 2020

Zelfhulpcursus Werk en Mantelzorg, Life Goals aanpak, EventHands en Maatje achter de voordeur zijn interventies die sinds kort in de databank Effectieve sociale interventies staan of recent zijn aangemeld. Wat waren de beweegredenen van de ontwikkelaars? Heeft het hen gebracht wat ze ervan verwacht hadden? Welke tips hebben zij voor andere interventie-eigenaren?

In tien jaar tijd zijn er al 136 interventies in de databank Effectieve Sociale Interventies opgenomen. De vier interventie-eigenaren geven aan dat het proces van het beschrijven en erkennen en de opname van de interventie in de databank aan de ene kant een stuk toetsing en reflectie biedt en aan de andere kant een bevestiging: je zit op de goede weg, je doet wat werkt, ga zo door.

Heb jij ook een interventie ontwikkeld of heb je een idee voor een interventie die ook door andere organisaties kan worden ingezet? Meld je interventie aan voor de databank en we gaan samen aan de slag.

Cover e-magazine

Lees de interviews met de ontwikkelaars van Zelfhulpcursus Werk en Mantelzorg, Life Goals aanpak, EventHands en Maatje achter de voordeur in het e-magazine dat is gemaakt ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de databank Effectieve sociale interventies in 2020.

Lees het artikel