Leercafé Blik op samenlevingsopbouw

Uitdagingen & keuzes

Nadat de focus in hulp en ondersteuning jarenlang vooral individueel gericht was, wordt het belang van samenlevingsopbouw weer volop erkend. Maar hoe zet je community building effectief in bij het aangaan van uitdagingen op het gebied van welzijn, duurzaamheid, veiligheid, groen en meedoen? Die vraag staat centraal in het leercafé ‘Blik op samenlevingsopbouw. Uitdagingen en keuzes’ dat Movisie en De Schoor samen organiseren.

Van oudsher is samenlevingsopbouw het domein van opbouwwerkers. Zij ondersteunden groepen bewoners én speelden een rol bij het signaleren, aankaarten en helpen aanpakken van structurele sociale problemen van mensen en gemeenschappen. Op veel plaatsen zijn de traditionele opbouwwerkers echter verdwenen. Gemeenten en maatschappelijke organisaties zoeken daarom naar nieuwe manieren om community building vorm te geven. 

Verschillende vormen

Op sommige plaatsen krijgt een sociaal professional binnen het sociaal wijkteam de opdracht om collectieve blik vorm te geven, samen met de vaak op individuele hulp georiënteerde collega’s. Elders zetten welzijnsorganisaties of gemeente community builders in - in loondienst of als zzp’er - die vaak samenwerken met burgerinitiatieven.

Wat zijn ervaringen van werkers met deze verschillende vormen? Welke randvoorwaarden helpen hen om - naast het ondersteunen van (groepen) bewoners - ook een signalerende, agenderende en politiserende rol te kunnen spelen? Hoe bereik je dat de blik van sociaal professionals verschuift van individuele ondersteuning naar de gemeenschap en van zorg naar samen leven? Welke randvoorwaarden zijn nodig om structureel werken goed vorm te geven? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens het Leercafé Blik op samenlevingsopbouw. Uitdagingen & Keuzes.  Samenlevingsopbouw: een nieuw speelveld met nieuwe spelers

Praktische informatie

Datum: Dinsdagmiddag 22 november 2022
Tijd: 13.30 tot 18.00 uur
Locatie: 

Meld je aan voor het leercafé

Samenlevingsopbouw: een nieuw speelveld met nieuwe spelers

Voorheen leek samenlevingsopbouw exclusief het terrein van de opbouwwerker, maar tegenwoordig heeft niemand het monopolie hierop. In de ‘Terugkeer van de samenlevingsopbouw’ maak je kennis met vier nieuwe spelers. Ook lees je over de hernieuwde belangstelling voor samenlevingsopbouw en over de geschiedenis ervan.

Download de publicatie

Buurtwijs

Op het platform Buurtwijs worden de portretten van de vier professionele spelers in samenlevingsopbouw uitgelicht. Lees het verhaal van  opbouwwerker Arzu Karadeniz over buurtmaken in een wijkteam.

Lees het verhaal op naar buurtwijs.nl