Oproep voor subsidieronde experimenten laaggeletterdheid

21 januari 2021

Het landelijke actieprogramma Tel mee met taal (TMMT) heeft een nieuwe subsidieronde geopend. Voor subsidie komen initiatieven in aanmerking om laaggeletterden beter te bereiken, zodat ze een cursus gaan doen om hun basisvaardigheden te versterken. Ook experimenten om de kwaliteit van de cursussen taalvaardigheden, rekenvaardigheden of digitale vaardigheden te verbeteren kunnen een beroep doen op de regeling. Aanvragen moeten voor 1 maart 2021 zijn ingediend.

Tel mee met taal (TMMT) maakt zich er hard voor dat iedereen in Nederland voldoende basisvaardigheden heeft en daardoor kan meedoen aan de samenleving. TMMT is een actieprogramma van de ministeries van OCW, BZK, SZW en VWS. Jaarlijks investeert het ruim 25 miljoen euro in verschillende projecten en activiteiten om laaggeletterdheid te helpen voorkomen én verminderen. Het programma ondersteunt gemeenten, financiert initiatieven en biedt subsidie voor bijvoorbeeld taalscholing op de werkvloer, onderzoek en experimenten. Ook organiseert TMMT campagnes en (digitale) bijeenkomsten.

Expertisepunt Basisvaardigheden

Onlangs startte TMMT een nieuwe subsidieronde. Een subsidieaanvraag moet per experiment minimaal € 25.000,- en maximaal €125.000,- bedragen en vóór 1 maart 2020 zijn ingediend. Een beoordelingscommissie vanuit het Expertisepunt Basisvaardigheden rangschikt de aanvragen aan de hand van een aantal beoordelingscriteria en brengt vervolgens advies uit aan de minister van OCW.