Regenbooggemeente uitgelicht: gemeente Den Haag

6 april 2016

Al sinds de opkomst van regenbooggemeenten in 2006 is Den Haag van de partij. ‘LHBT’s zichtbaar en het onderwerp bespreekbaar maken, is een belangrijke voorwaarde voor een grotere sociale acceptatie in de samenleving’. Volgens wethouder Karsten Klein (Zorg en Welzijn; Emancipatie) moet Den Haag een veilige stad zijn voor iedereen. ‘Om dit te realiseren moet je andere organisaties hier in betrekken.’

Tal van organisaties, met name in de migrantengemeenschappen, beschikken niet over de kennis om het onderwerp goed op de agenda te zetten en te houden. In een stad als Den Haag, waar meer dan de helft van de inwoners een niet-Nederlandse achtergrond heeft, is het belangrijk dit hoog op de agenda te plaatsen. Wethouder Klein: ‘Betrek organisaties zoals de politie, migrantenorganisaties, sportverenigingen en zorginstellingen. Dit vraagt tijd, inzet en energie maar levert uiteindelijk het meeste op.’ Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

De Roze Loper

In de zorg vragen we aandacht voor LHBT's in instellingen. Het project Tour d’Amour doet instellingen aan met als doel de bewoners en het personeel van zorginstellingen bewust te maken en voor te lichten. Een lezing door de projectleider, bij voorkeur samen met een ervaringsdeskundige, wordt gecombineerd met een discussie in de zaal. Vorig jaar zijn bij tien zorginstellingen lezingen verzorgd en dit jaar wordt het zelfde initiatief bij tien andere zorginstellingen voortgezet. Daarnaast stimuleren wij het gebruik van de Roze Loper. Dit is het keurmerk voor woonzorgcentra die structureel werken aan integratie en acceptatie van homoseksualiteit binnen hun organisatie.

‘We willen een stad zijn waar iedereen meedoet en zich veilig voelt: of je nu man, vrouw of transgender bent, oud of jong, gay of straight.’

ADO spelers op bezoek

In de sport-  en zorgsector is nog veel werk te verzetten. De Haagse teamsportverenigingen worden benaderd met inzet en expertise van de John Blankenstein Foundation. Doel is jeugdtrainers te trainen en in te zetten om cultuurverandering binnen hun sportvereniging in gang te zetten.

Elk seizoen bezoeken de ADO spelers twintig basisscholen om sociale acceptatie als thema met de leerlingen te bespreken. Dit stemt hoopvol voor een toekomst zonder geweld tegen homo’s op het voetbalveld. Ondanks deze inspanningen is er binnen de sportwereld nog veel werk te verrichten.

Veiligheid in de openbare ruimte

Het tegengaan van het gevoel van onveiligheid onder LHBT’s in de openbare ruimte is een belangrijk aandachtspunt. Hierin werken gemeente, de politie, Bureau Discriminatiezaken en het COC Haaglanden met elkaar samen. Daarbij informeren zij elkaar over elkaars werkwijze en maken zij afspraken over het bevorderen van de deskundigheid van politie bij het voorkomen en bestrijden van geweld tegen LHBT’s.

‘Het moet niet uitmaken wat je levensbeschouwing of je afkomst is.’

En verder?

Wethouder Klein: ‘Jaarlijks wordt de Coming Out dag gevierd en hijsen we 13 regenboogvlaggen op de Hofvijver (zie foto). We werken samen met migranteninstellingen en organiseren met en voor hen voorlichtingsbijeenkomsten, met als doel het bespreekbaar maken van LHBT. En ieder jaar worden activiteiten georganiseerd als het lesbische festival ‘We Are The Hague -festival’ en de stedelijke bijeenkomst ‘Kleurrijk Anders Den Haag.’ Alle acties en activiteiten zijn erop gericht dat Den Haag voor iedereen een veilige stad is.

Inspiratie van Regenboogsteden

In Nederland zijn 43 zogenaamde Regenboogsteden die werk maken van inclusief beleid voor lesbiennes, homo’s, bi-seksuelen en transgenders. Voorheen heette dit Koplopergemeenten. Deze gemeenten vertellen in de beleidspecial van de Pink Link nieuwsbrief over hun belangrijkste beleidsaccenten, grootste uitdagingen en mooiste mijlpalen.

Zaanstad
Burgemeester Geke Faber: ‘Diverse doel- en leeftijdsgroepen worden benaderd, zowel gay als straight en alles wat daar tussen en naast past.’

Eindhoven
Wethouder Bianca van Kaathoven: 'Succesvolle verandering lukt met duurzame inzet van activiteiten.'

Schiedam
Wethouder Mario Stam: 'We vinden het belangrijk dat leerlingen én docenten open over seksuele diversiteit kunnen praten.'

Assen
Wethouder Ruud Wiersema: 'Met acceptatie van seksuele diversiteit kun je niet vroeg genoeg beginnen.’