Toolkit werken aan eigen regie: Persoonlijk plan opstellen

artikel - 1 januari 2017

Concrete doelen vastleggen in een plan stimuleert mensen er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Een plan kan voor iedereen en op heel veel verschillende manieren bijdragen aan het vergroten van regie van hulpvragers. Een plan is ook leuk om bij te houden: wat heb ik ondernomen, wat gaat goed, waar wil ik nog aan werken. De hulpverlener kan aan de hand van het plan gestructureerd helpen de doelen te bereiken. En het helpt de motivatie vast te houden omdat wat goed gaat duidelijk wordt. Om een beeld te geven wat allemaal mogelijk is staan hieronder een aantal voorbeelden.

Bekijk het overzicht:

  • Samen1Plan (een digitaal plan voor gezinnen waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn en waarbij het gezin toegang heeft tot het dossier)
  • Vanzelfsprekend (mensen vullen zelf via een website hun gewenste doelen in voor begeleiding en zinvolle dagbesteding)
  • WRAP (mensen met een psychiatrische aandoening werken in een groep aan hun eigen herstel en worden begeleid door een ervaringsdeskundige)
  • Illness Management and Recovery (mensen met een ernstige psychiatrische aandoening werken samen aan hun herstel)
  • Crisiskaart (mensen die in een crisis zijn hebben aangegeven hoe zij het beste geholpen kunnen worden)
  • EigenWerkWijzer (mensen met een arbeidsbeperking krijgen inzicht in wat nodig is op de werkplek)
  • Eigen Kracht Conferentie (mensen bedenken samen met mensen uit hun eigen omgeving plannen om problemen op te lossen)