Toolkit werken aan eigen regie: Persoonlijk plan opstellen

19 december 2016

Een persoonlijk plan helpt mensen structureel te werken aan doelen. Wat zijn de voordelen voor hulpverleners en hulpvragers? En welke voorbeelden zijn er zo al?

Concrete doelen vastleggen in een plan stimuleert mensen daadwerkelijk te werken aan verbeteringen in hun leven. Een plan kan voor velen bijdragen aan het vergroten van regie over het eigen leven. Ook voor hen die hulp en ondersteuning nodig hebben en krijgen. 

Voordelen van een persoonlijk plan voor mensen:

 • een plan stimuleert
 • het motiveert om vol te houden 
 • dat men overzicht heeft op wat al ondernomen is
 • dat men ziet wat goed gaat 
 • dat duidelijk is waar men nog aan wil werken

Voordelen voor de hulpverlener:

 • je helpt mensen gestructureerd aan hun doelen te werken
 • het maakt mensen minder afhankelijk van jouw ondersteuning

Om een beeld te geven wat allemaal mogelijk is om de zelfredzaamheid van mensen te vergroten staan hieronder een aantal voorbeelden:

Een plan om inzicht te krijgen in wat men nodig heeft:

 • Vanzelfsprekend  - mensen vullen zelf via een website hun gewenste doelen in voor begeleiding en zinvolle dagbesteding
 • Crisiskaart - mensen die in een crisis zijn hebben aangegeven hoe zij het beste geholpen kunnen worden
 • EigenWerkWijzer  - mensen met een arbeidsbeperking krijgen inzicht in wat nodig is op de werkplek

Met elkaar werken aan een plan:

 • WRAP - mensen met een psychiatrische aandoening werken in een groep aan hun eigen herstel en worden begeleid door een ervaringsdeskundige
 • Illness Management and Recovery - mensen met een ernstige psychiatrische aandoening werken samen aan hun herstel

Samen met betrokkenen en hulpverleners werken aan een plan:

 • Samen1Plan - een digitaal plan voor gezinnen waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn en waarbij het gezin toegang heeft tot het dossier
 • Eigen Kracht Conferentie  - mensen bedenken samen met mensen uit hun eigen omgeving plannen om problemen op te lossen

 

Terug naar de Toolkit