URBN Village

Jongerenbeweging en empowerment in Lelystad

URBN Village richt zich op jongeren tussen de 14 en 24 jaar in Lelystad die met hun talent aan de slag willen. Tevens ondersteunen jongeren elkaar bij het overwinnen van obstakels die zij tegenkomen op hun weg naar een gezonde toekomst. Deze inzet van peer to peer support en ervaringsdeskundigheid maakt deze beweging toegankelijk voor zowel jongeren in een kwetsbare positie als jongeren die in een kwetsbare positie hebben gezeten.

Ontstaansgeschiedenis URBN Village

URBN Village is voortgekomen uit ‘Jongeren Maken de Stad’, een project dat is aangesloten bij het Kansfonds en als doel heeft om het geloof in eigen kunnen van jongeren te vergroten door met eigen talent aan de slag te gaan. Vanuit dit project heeft een outreachend team op ludieke wijze contact gezocht met jongeren op verschillende plekken, zoals op straat, het skatepark en voor schoolpleinen om te achterhalen wat speelt in hun leefwereld. Inspiratie voor de wijze waarop komt van ‘Advanced Thinking’, een aanpak van The Foyer Federation uit Engeland, en de daarop gebaseerde Nederlandse werkwijze 100% Talent. Op deze manier kwam het team erachter wat jongeren op straat bezighoudt en wat zij denken dat de stad nodig heeft om voor hen een kansrijke en gezonde toekomst mogelijk te maken. Zo bleek dat jongeren een plek misten waar onder andere URBN talent de kans krijgt zich te ontwikkelen, een plek waar zij terecht konden voor persoonlijke hulpvragen en een plek om elkaar te ontmoeten.

Ideeën werden gebundeld en middels een motie ingediend bij de gemeente. Tijdens het gehele proces zijn jongeren actief betrokken geweest. Na een aantal jaren aanloop heeft URBN Village in november 2019 haar deuren officieel geopend. URBN Village dient als plek waar jongeren zich, naast hun thuis en schoolomgeving, kunnen ontplooien. Een plek waar talent, creativiteit en ideeën samen kunnen komen, tot nieuwe initiatieven kunnen leiden en co-creaties kunnen ontstaan. Daarnaast krijgen pioniers de kans om hun dromen en ambities te volgen. Zo krijgen jonge ondernemers hier de kans om hun eigen onderneming op te starten en/of uit te voeren. Tevens heeft URBN Village een doorverwijsfunctie van jongeren die passend intensieve hulpverlening behoeven. Meerdere partijen, zowel regionaal als internationaal, hebben zich reeds geïnteresseerd getoond in een dergelijke aanpak.

Klik hier voor de praktijkbeschrijving van ‘Jongeren Maken de Stad’

URBN Village in het kort

Het doel van URBN Village is dat jongeren de kans krijgen om te werken aan een gezonde toekomst waarin zij maatschappelijk kunnen participeren. Hierbij zijn talentbenadering, peer to peer support, jongereninitiatief en de inzet van ervaringsdeskundigheid de uitgangspunten. Jongeren werken zowel aan hun professionele als aan hun persoonlijke ontwikkeling. Zo kunnen zij bijvoorbeeld groeien als beginnend DJ, modeontwerper, fotograaf en andere disciplines. Daarnaast kunnen zij bij URBN Village terecht voor verschillende persoonlijke hulpvragen over bijvoorbeeld psychische of financiële belemmeringen. Het ‘vóór en dóór’ jongeren klinkt door in de ondersteuningswijze. Stagiaires van verschillende disciplines supporten andere jongeren bij eventuele professionele en/of persoonlijke hulpvragen. Aanvullend ontfermen de oudere jongeren zich over de jongere. Op deze manier wordt laagdrempelige ondersteuning geboden, wat een eventuele doorverwijzing naar intensievere hulpverlening makkelijker maakt. De stagiaires en oudere jongeren worden op hun beurt ondersteund door twee volwassen (sociaal) professionals.

Meer praktijkvoorbeelden lezen?

In dit artikel geven we een overzicht van inspirerende projecten voor kwetsbare jongeren.

URBN Village kent de volgende facetten:

 • URBN Academy. Jongeren kunnen vanuit verschillende disciplines stage lopen bij URBN Village. Op het moment zijn er ongeveer 10 stagiairs actief met achtergronden in o.a. social work, finance en graphic (web)design. Op deze manier kunnen jongeren hun eigen stageopdrachten uitvoeren en tevens andere jongeren ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten. Zo kunnen jongeren die met persoonlijke hulpvragen zitten terecht bij de stagiaires van social work. Zij kunnen deze hulpvragen zelf beantwoorden en doorverwijzen waar nodig. Stagiaires worden hierin begeleid door ervaren (sociaal) professionals.
 • URBN Talks. Er worden, mede door gastsprekers, masterclasses verzorgd waarin jongeren informatie krijgen en praten over onderwerpen die voor hen gevoelig kunnen liggen, zoals armoede & schulden en LHBT. Wederom worden deze thema’s aangedragen en mede georganiseerd door jongeren.
 • URBN X. URBN X is een creatief netwerk waarin jongeren aan hun professionele ontwikkeling kunnen werken. Hieruit ontstaan verschillende projecten in samenwerking met professionals. Zo loopt er op het moment een project waarin jongeren tijdens muzieksessies in de studio’s opnames maken en er een release van een album komt van goede opnames.
 • Enterprene URBN. Jonge ondernemers die de ambitie hebben om hun eigen onderneming op te starten kunnen bij URBN Village terecht voor hulp bij een dergelijke opstart, om verdere ideeën op te doen, hun netwerk uit te breiden en om activiteiten voor hun onderneming uit te voeren.

Logischerwijs vraagt de veelzijdigheid van URBN Village om een multifunctionele ruimte. Zo beschikt deze over twee geluidsdichte opnamestudio’s, inclusief opname apparatuur. Daarnaast is er een gedeelte ingericht voor scholingsdoeleinden en een gedeelte voor creatieve activiteiten, zoals het ontwerpen van eigen mode. Ook is er plek voor ontspanning, waar jongeren bij elkaar kunnen zitten om bijvoorbeeld te gamen. Er is tevens een groot podium met catwalk. Verder is er ruimte en zijn er materialen voor sport en beweging, zoals een basketbalnet, een gymnastiekkast en een stellage voor freerunning. Het plein voor het gebouw kan tevens gebruikt worden voor o.a. sportactiviteiten, waarbij het bouwen van een heus sportpark op de planning staat. Jongeren kunnen bij URBN Village naar binnen met een lidmaatschap of met losse dagkaarten, waar een kleine bijdrage tegenover staat. Daarnaast kunnen jongeren ook toegang krijgen in ruil voor het verrichten van vrijwilligerswerk. Op het moment zijn er per dag tussen de 50 á 60 jongeren bij URBN Village te vinden.

Werkzame elementen

 • Begin een jongerenbeweging vanuit én met jongeren. Begin klein door meer eenvoudige ideeën van jongeren te realiseren, bundel alle ideeën en bouw steeds verder uit. Op deze manier creëer je geleidelijk aan meer draagvlak onder de jongeren en binnen de gemeente.
 • Zoek actief contact met jongeren in een kwetsbare positie.
 • Benader jongeren vanuit hun mogelijkheden in plaats van hun beperkingen.
 • Zet talent en ambities van jongeren centraal en kijk van daaruit naar mogelijkheden.
 • Zet peers en ervaringsdeskundigen in waar kan. Deze zorgen voor laagdrempeligheid in het bespreken van gevoelige onderwerpen en informatie.
 • Richt je aanpak niet specifiek op jongeren in een kwetsbare positie, maar maak het aantrekkelijker voor hen om te komen. Hierdoor ligt de nadruk niet op hun kwetsbaarheden en voorkom je stigmatisering.
 • Geef jongeren de lead. Laat hen zo veel mogelijk zelf en met elkaar dingen voor elkaar krijgen en bied ondersteuning waar nodig.
 • Zorg voor één duidelijk aanspreekpunt.

Contactgegevens

Mark Nieborg en Jakob Stolk, URBN Village
Agorahof 18, 8232 DX Lelystad
mark@urbnvillage.nl, jakob@urbnvillage.nl, +31 6 22616587, www.urbnvillage.nl