Verward gedrag en corona: de ondersteuningsmogelijkheden op een rij

Het kennisnetwerk verward gedrag draagt met praktische kennis bij aan een effectieve en mensgerichte aanpak van verward gedrag. Dit door overzicht en samenhang te bieden in kennis rondom het voorkomen en aanpakken van verward gedrag. Het netwerk stelde een nieuwsbrief samen die praktijkprofessionals uit verschillende domeinen, ervaringsdeskundigen en hun naasten kan ondersteunen tijdens de coronacrisis.

In de nieuwsbrief lees je bijvoorbeeld hoe je via online behandelingen de zorg voor mensen met psychische klachten voort kunt zetten. En dat het juist in deze tijd zo belangrijk is om te praten over suïcide. Inclusief verwijzingen naar handige websites, een gratis training en een app.

Bekijk de nieuwsbrief online

Aanvullende informatie

Het is in deze crisis voor GGZ-patiënten en hun naasten vaak zwaar. Onzekerheden, het afzeggen van afspraken en het verplichte thuisblijven kunnen extra stress oproepen. Ook het wegvallen van dagbesteding heeft grote impact (daarover lees je in dit artikel meer). Het is daarom belangrijk dat patiënten en hun naasten zo goed mogelijk worden geïnformeerd over hoe deze omstandigheden hun (extramurale)behandeling of verblijf in de instelling kan beïnvloeden. Daarom stelde de GGZ richtlijnen op.

Het ministerie van VWS stelde richtlijnen op over de opvang van dak- en thuislozen tijdens de coronacrisis. Deze kunnen helpen bij de opvang. 

Het kennisnetwerk is een open kennisnetwerk, ook andere partijen rond specifieke thema’s en onderwerpen zijn van harte welkom om zich aan te sluiten en bij te dragen.

Coronadossier

Dit artikel is onderdeel van een dossier waarin wij kennis verzamelen over het coronavirus. Heb jij een vraag die Movisie kan beantwoorden? Tips of noemenswaardige initiatieven? Stuur dan een e-mail naar Hans Alderliesten, h.alderliesten@movisie.nl.

Naar het dossier