Portfolio

Movisie werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met als doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen.

Een greep uit onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners: ministeries van VWS, OCW, SZW, EL&I, BZK en Justitie * Oranje Fonds * VSBfonds * ZonMw * Vilans* MOgroep * Politie * Rode Kruis * Vrijwilligerscentrales * Rabobank * Lokale steunpunten mantelzorg * Regionale patiënten- en cliëntenplatforms * Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg * GGD Nederland * Advies- en steunpunten huiselijk geweld * COC Nederland * Federatie Opvang * Coalitie Erbij * Huisartsen * ABVAKABO FNV * Beroepsverenigingen * Een veelheid aan gemeenten * VNG *

Projecten

Movisie verzamelt, valideert, verrijkt en verspreidt kennis over welzijn, zorg en sociale veiligheid. Én adviseert over de toepassing van die kennis. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van projecten per programma. Wat doet Movisie, waar zijn we goed in en wat hebben we bereikt?

Movisiebreed

Effectiviteit

Vakmanschap

Participatie

Zorg en ondersteuning

Huiselijk en seksueel geweld