Leren van thuiszittersinitiatieven

Ontwikkelrecht als brug tussen zorg en onderwijs

9 december 2020

Er zijn in Nederland naar schatting ruim 4000 thuiszitters. Een deel van deze jongeren vindt een plek bij zogenaamde thuiszittersinitiatieven. Thuiszittersinitiatieven zijn plekken waar kinderen en jongeren die niet meer naar school gaan onderdak vinden, soms voor enkele uren in de week, soms voor meerdere dagen.

Gedurende deze verkenning hebben we de verschillende initiatieven verzameld, met een aantal van de initiatieven gesproken en een deel van hen samengebracht. 

Meer lezen?

Lees het interview met Movisie-experts Marjet van Houten en Anna van Deth over het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ).

Auteur
Marjet van Houten, Ellen van Elswijk en Anna van Deth
Jaar
2019
Uitgever(s)
Movisie
Type
Rapport
Pagina's
75