Leren van thuiszittersinitiatieven

Ontwikkelrecht als brug tussen zorg en onderwijs

Afhankelijk van de definitie die je hanteert, varieert het aantal geregistreerde thuiszitters van 4.790 jongeren tot bijna 15.000. Een deel van deze jongeren vindt een plek bij zogenaamde thuiszittersinitiatieven. Thuiszittersinitiatieven zijn plekken waar kinderen en jongeren die niet meer naar school gaan onderdak vinden, soms voor enkele uren in de week, soms voor meerdere dagen.

Gedurende deze verkenning hebben we de verschillende initiatieven verzameld, met een aantal van de initiatieven gesproken en een deel van hen samengebracht. 

Meer lezen?

Lees het interview met Movisie-experts Marjet van Houten en Anna van Deth over het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ).