Webinars: samenwerken aan mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers die in balans zijn en het zorgen vol kunnen houden. Dat willen we allemaal. Hiervoor is samenwerking met en vóór mantelzorgers essentieel. Hoe doe je dat?  In voor mantelzorg-thuis organiseerde zes webinars over mantelzorgondersteuning.

Samenwerken aan mantelzorgondersteuning: wat kun je hierin als gemeente betekenen? 

Voor goede mantelzorgondersteuning is samenwerking essentieel. Samenwerking tussen professionals en mantelzorgers én tussen professionals en organisaties. In dit webinar staat centraal hoe je als gemeente samenwerking met en voor mantelzorgers kunt stimuleren. Hoe breng en houd je een samenwerkingsbeweging op gang? Welke rol kun je spelen bij netwerkvorming en het verbreden van netwerken?  

In dit webinar neemt Roos Scherpenzeel van Movisie je mee in de condities voor succesvolle samenwerking van Kaats & Opheij en onderzoek van Suzanne Verdonschot. De praktijkvoorbeelden komen uit twee gemeenten. Marieke Kerstens, beleidsmedewerker bij werkorganisatie CGM, vertelt over hoe zij samen met beleidsmedewerkers van twee andere gemeenten het initiatief heeft genomen voor een Mantelzorgnota. In het Land van Cuijk werken hierdoor al 25 organisaties succesvol samen aan mantelzorgondersteuning op vijf thema’s. Ook gaan we in gesprek met Gert van Putten van de gemeente Arnhem over hoe zij lokaal samenwerken aan goede mantelzorgondersteuning en over de Gideonsaanpak die zij hierbij hanteren. 

>> Bekijk het webinar
 

Samenwerking tussen professionals 

In dit webinar leer je meer over hoe je met andere professionals kunt samenwerken rondom (en met) een mantelzorger en cliënt. Hoe zorg je voor regie? En hoe kun je anderen betrekken? Je leert over de theorie van integraal netwerken en het model van Minke Nieuwboer. Hoe kun je elkaar versterken in de ondersteuning van een mantelzorger? Het praktijkvoorbeeld komt uit Zwolle. Jeanine de Vos, mantelzorgcoördinator bij het Steunpunt mantelzorg, maakte samen met een beleidsadviseur ouderengeneeskunde van het Isala Ziekenhuis een klantreis van het pad dat mantelzorgers doorlopen bij ziekenhuisopname en -ontslag van hun naaste. Ontdek hoe dit helpt bij een zachte landing voor mantelzorgers als hun naaste thuiskomt. 

>> Bekijk het webinar
 

Mantelzorgers in balans: samenwerken mét en voor vitale mantelzorgers 

Mantelzorgers in balans, daar draait het om in dit webinar. Wat is hiervoor nodig? Wat kun je met elkaar doen om te zorgen dat mantelzorgers vitaal zijn en blijven? Je krijgt uitleg over het balansmodel. Hiermee krijg je samen met de mantelzorger meer zich op wat hen helpt om in balans te blijven. Ook maak je kennis met een zelfsturend team van vrijwilligers dat ze in ‘s-Hertogenbosch hebben opgezet rondom een mantelzorger. Wilma van der Aalst, sociaal werker, vertelt waarom dit zo goed werkt als respijtzorg. Benieuwd naar de aanpak? Lees ook het stappenplan voor het opzetten van een zelfsturend team vrijwilligers.   

>> Bekijk het webinar
 

Samenwerking tussen organisaties  

Hoe kun je met verschillende organisaties samenwerken aan mantelzorgondersteuning? Deze vraag staat centraal in dit webinar. We bespreken onder andere de vijf condities voor succesvolle samenwerking van Kaats & Opheij en het model Wijkgericht Integraal Werken. Bekijk ook de video’s over het model van Kaats & Opheij. Een van de lerende praktijken van In voor mantelzorg-thuis komt vertellen hoe zij de samenwerking tussen organisaties in hun regio hebben aangepakt. 

>> Bekijk het webinar
 

Samenwerken aan respijtzorg

Roos Scherpenzeel van Movisie neemt je mee in de condities voor succesvolle samenwerking van Kaats en Opheij. Hoe kun je die inzetten om samen te werken aan respijtzorg? Daarna volgt een gesprek tussen Kiomyd van der Veer en Akkie de Rouw van Farent in ’s-Hertogenbosch over haar ervaringen met servicegerichte toegang tot respijtzorg.

>> Bekijk het webinar
 

Samenwerken met mantelzorgers

Tijdens dit webinar vertelt Yvonne de Jong van Vilans meer over het SOFA-model en hoe dat kan helpen bij een beter samenspel met mantelzorgers. Jan Hulzinga van GGZ Rivierduinen uit Leiden vertelt meer over de 10 minuten check die verschillende organisaties in Leiden hebben ontwikkeld.

>> Bekijk het webinar
 

Digitale samenwerking met en voor mantelzorgers

Yvonne de Jong van Vilans vertelt meer over de verschillende vormen van digitale samenwerking en hoe je de juiste kunt kiezen. Katja Kley van Wijzijn Traverse Groep (Brabantse Wal) neemt je mee in hun ervaringen met OZO Verbindzorg.

>> Bekijk het webinar