Advies

De sociale sector is bezig met de grootste verandering sinds de invoering van de verzorgingsstaat. Minder rijksoverheid, meer lokale sturing én de burger centraal en zelfredzaam. Dat vraagt een nieuwe manier van beleid maken, samenwerken, organiseren en hulp en ondersteuning bieden. Movisie adviseert bij vraagstukken rond deze transformatie.

Voor wie?

Movisie adviseert álle spelers: zorg- en welzijnsaanbieders, burgerinitiatieven, cliëntenorganisaties, vrijwilligers, opleidingen, gemeenten en ministeries. De vraagstukken zijn divers. Bijvoorbeeld: hoe stimuleren we de eigen kracht van cliënten? Hoe moeten onze nieuwe arrangementen eruit zien? Hoe versterken we de (sociale) veiligheid?

Onze aanpak

Movisie kijkt vanuit de inhoud: we doorzien de impact van de transities voor de burger, de aanbieder én de bestuurder. We herkennen en versterken wat goed gaat, en waar het minder gaat sturen we op verandering met actuele en in de praktijk getoetste kennis. Movisie werkt samen met meer dan 400 gemeenten en organisaties. We staan voor een integrale aanpak en kijken vanuit meerdere perspectieven, waaronder dat van de burger en/of cliënt. De vraagstukken zijn immers complex en de uitkomsten moeten breed gedragen worden.

Resultaatgerichte adviseurs

De adviseurs van Movisie zijn specialisten op hun vakgebied. Ze hebben kennis van organisatieprocessen, actuele thema’s en vernieuwende oplossingen. Ze zijn praktisch en resultaatgericht. Of het nu gaat om meedenken over visie en richting, beleidsadvies, procesbegeleiding, projectcoördinatie, interim management, onderzoek, coaching of training. Ze zijn in staat om partijen te verbinden en leggen dwarsverbanden met andere domeinen als werk, zorg, opvoeding en onderwijs. Kernwoorden zijn: cocreatie, waarderend vernieuwen, sterk op inhoud en proces.

Benut onze kennis

Naast advies heeft Movisie een kenniswebsite met effectieve methoden, instrumenten en praktijkvoorbeelden. Kennis die voor iedereen beschikbaar is. In achtergrondartikelen worden beleid en actuele ontwikkelingen geduid. In de databank Effectieve sociale interventies vindt u methoden om problemen slagvaardig aan te pakken, die hun werkzaamheid in de praktijk hebben bewezen. Deze combinatie van kennis en advies maakt de dienstverlening van Movisie uniek.

Waarom Movisie?

  • Unieke combinatie van onderzoek, advies en implementatie.
  • Aanpak die zich kenmerkt door cocreatie en waarderend vernieuwen.
  • Up-to-date kennis en expertise van de transformatie én de nieuwe Wmo, Participatiewet en Jeugdwet.
  • Goed gevulde databank met effectieve instrumenten.
  • Kwaliteit staat centraal, ISO-gecertificeerd.
  • Breed netwerk van welzijns- en zorgorganisaties, gemeenten, vrijwilligersorganisaties, burgerinitiatieven, cliëntenorganisaties, kennisinstituten, mbo-opleidingen, hogescholen, universiteiten, fondsen en ministeries.

Neem contact met ons op!

Voor een vrijblijvend adviesgesprek belt of mailt u met één van onze adviseurs. Zij denken graag met u mee!

Matthijs Terpstra
Hilde van Xanten
Marjet van Houten