Gratis training voor sociaal werkers voor laagdrempelige hulp bij taboe thema’s

15 februari 2021

Professionele hulp bereikt bewoners met een vluchtelingen- of migratieachtergrond soms niet op tijd. Ook sluit de hulp niet altijd aan. Zeker bij problemen waar vaak een taboe op rust zoals huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, huwelijksdwang of worstelen met LHBT-gevoelens, kan de drempel om hulp te vragen groot zijn. De Alliantie Verandering van Binnenuit biedt gratis trainingen aan voor sociaal werkers waarin zij handvatten krijgen om deze drempel voor deze groep te verlagen, in het bijzonder bij taboe thema’s. Wil je dat ook jouw organisatie hieraan meedoet? Geef je dan snel op!

In de training komt onder meer de samenwerking met zelforganisaties van mensen van migratie- en vluchtelingenafkomst aan bod. Ook leer je hoe je als sociaal werker taboe thema’s bespreekbaar kunt maken.

Op maat aanbod

We bieden de training graag op maat aan. Er zijn verschillende mogelijkheden. Het kan gaan om een basistraining waarin medewerkers bijvoorbeeld leren wat de verschillende vormen van gendergerelateerd geweld (zoals huiselijk geweld, huwelijksdwang en eergelateerd geweld) zijn, waarin je meer te weten komt over de positie van vrouwen en LHBT-personen binnen verschillende gemeenschappen en over hoe je deze thema’s bespreekbaar kunt maken wanneer je vermoedt dat dit speelt. Ook leer je hoe je hierin samen kunt werken met migranten- en vluchtelingenorganisaties. Een andere optie is een training die specifiek gaat over huwelijksdwang of specifiek over LHBT. Lees in deze brochure de verschillende mogelijkheden.

Tips om taboes samen met migranten- en vluchtelingenorganisaties aan te pakken

Steeds meer professionals ervaren dat hun samenwerking met een migranten- of vluchtelingenorganisatie drempels verlaagt. Mensen met een migranten- of vluchtelingenafkomst durven dan eerder om hulp aan te kloppen. Wij vroegen tips aan professionals die dit al doen, je leest ze in dit artikel.

Trainingen aangeboden vanuit de Alliantie

De trainingen worden aangeboden vanuit de ‘Alliantie Verandering van binnenuit’. Deze alliantie werkt sinds 2018 aan gelijkheid, veiligheid en acceptatie van vrouwen en van LHBT’s en richt zich daarbij op de migranten- en vluchtelingengemeenschappen in de Nederlandse multiculturele samenleving. Dat doen we niet 'van bovenaf' maar van 'binnenuit'. De alliantie is een samenwerking tussen Movisie en zeven zelforganisaties van mensen met een migratie- en vluchtelingen achtergrond: het IOT, SMN, HTIB, VON, Kezban, Landelijke werkgroep Muduwanna en FSAN. Deze organisaties hebben jarenlange ervaring met het bespreekbaar maken van taboe thema’s als huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en huwelijksdwang. Lees meer over de alliantie. Aan de trainingen werkt ook het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) die zeer ervaren zijn in het bieden van advies aan hulpverleners bij (vermoedens van) huwelijksdwang.

Interesse?

Mail naar Erik Leeuwis (e.leeuwis@movisie.nl) van Movisie. Geef in de mail aan om wat voor een type organisatie het gaat en wat medewerkers willen leren in de training. Houd er rekening mee dat we dit jaar een beperkt aantal trainingen gratis kunnen geven: we gaan uit van het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt.’

Voor gemeenten

Werk je bij een gemeente en wil je graag even met ons overleggen over welke type training handig is voor de sociaal werkers in jouw gemeente? Neem dan contact op met Erik Leeuwis en dan maken wij vanuit de Alliantie Verandering van Binnenuit een afspraak om hier samen over na te denken. Ook voor andere vragen omtrent de genoemde thema’s kun je bij ons terecht. Denk aan vragen als: hoe maak ik beleid tegen huwelijksdwang? Hoe maak ik LHBT bespreekbaar in gemeenschappen waarin dit taboe is? Hoe kan ik vrouwen met een vluchtelingenachtergrond ondersteunen in hun empowerment?