Sociaal maakt gezond. Dat is toch logisch!?

Movisie en Sociaal Werk Nederland staan voor meer samenwerking tussen sociaal werk en publieke gezondheid

2 juni 2016

Van piekeren, eenzaamheid, huiselijk geweld of armoede worden mensen letterlijk ziek. Dat sociaal werk dus een belangrijke bijdrage levert aan de gezondheid van zowel jong als oud, is wel bekend. Toch is het nog vaak ‘ieder voor zich’ in de domeinen Sociaal en Gezond. De verbinding maken tussen welzijn, preventie, eerstelijns gezondheidzorg en publieke gezondheid is belangrijker dan ooit. Movisie en Sociaal Werk Nederland illustreren met het nieuwe magazine Sociaal maakt Gezond de meerwaarde van de samenwerking tussen sociaal werk en gezondheidszorg. Doe er uw voordeel mee!

Movisie en Sociaal Werk Nederland (voorheen: MOgroep) ondertekenden bijna twee jaar geleden een pledge in het kader van het Nationaal Programma Preventie/Alles is gezond. De organisaties spraken af om onderzoek te ontsluiten, waaruit blijkt dat ‘Sociaal’ bijdraagt aan ‘Gezond’. Ook wilden ze geslaagde praktijkvoorbeelden verzamelen en verspreiden.

Magazine Sociaal maakt Gezond

Het digitale magazine Sociaal maakt Gezond brengt artikelen, ervaringen en voorbeelden uit de praktijk. In het digitale magazine ‘Sociaal maakt Gezond’ geven Marijke Vos, voorzitter Sociaal Werk Nederland, en Yvonne Van Mierlo, voorzitter Raad van Bestuur Movisie, hun visie op de verbinding van beide sectoren.

Een mens is meer dan de kwaal

Ook zij constateren dat de samenwerking niet vanzelfsprekend is. 'Mensen vanuit de gezondheidszorg denken niet automatisch aan het welzijn van een cliënt. Vreemd eigenlijk, want een mens is meer dan de kwaal. Een kind met overgewicht moet afvallen en krijgt een doorverwijzing naar een diëtist. Er wordt niet, of te weinig, gekeken naar omgevingsfactoren: is het kind ongelukkig, eenzaam, dat soort dingen. Vaak wordt welzijn gewoon vergeten.' Maar volgens de beide voorzitters gaat het er ook om dat de wereld van het sociaal werk zich beter moet profileren. 'Organisaties en sociaal werkers moeten vertellen over de effecten van activeren (en ander sociaal werk) op de gezondheid.'

Goede voorbeelden

Movisie en Sociaal Werk Nederland verzamelden twaalf praktijkvoorbeelden die goed laten zien hoe sociaal werk bijdraagt aan de gezondheid van mensen. Goede voorbeelden zijn onder meer Welzijn op Recept, Natuurlijk een netwerkcoach!, Ruilgoederenbank en Huiskamers van de Buurt. Naast een korte beschrijving worden ook de werkzame elementen in de verbinding tussen sociaal en gezond beschreven.

Met de artikelen en voorbeelden in het magazine ‘Sociaal maakt Gezond’ benadrukken Movisie en Sociaal Werk Nederland het belang van sociale werk in wijken en gemeenten. Ze hopen zo professionals te inspireren en stimuleren om deze verbinding, ook in hun eigen werkomgeving, te initiëren, te intensiveren en uit te breiden.

Aan de slag

Werkt u bij een gemeente, zorg- of welzijnsorganisatie die aan de slag wil met de verbinding tussen het sociale en gezondheidsdomein? En staan jullie er voor open dit op een vernieuwende manier aan te pakken? Movisie kan voor een aantal praktijken kosteloos een transitiearena organiseren.

Meer informatie

Download het magazine Sociaal maakt Gezond. Voor meer informatie over het digitale magazine of over de samenwerking tussen Sociaal en Gezond kunt u contact opnemen met Movisie, Aletta Winsemius, 06-55440614 of Sociaal Werk Nederland, Jennifer Elich, 06-15060736.