Toolkit werken aan eigen regie: Vaardigheden hulpverlener vergroten

19 december 2016

Welke instrumenten helpen je inzicht te krijgen in hoe je hulpvragers regie laat voeren? Welke begeleidingsmethoden vergroten je vaardigheid om hulpvragers hun leven zo te leiden als bij hen past?

Als hulpverlener heb je inzicht en vaardigheden nodig om mensen de regie over hun leven te laten houden. Het is de kunst aan te sluiten, uit te gaan van gelijkwaardigheid en niet te oordelen. Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan.

Praktische instrumenten en methoden om je vaardigheden te vergroten:

 • QueZ - Reflectietool met vragen om in het gesprek met de cliënt consequent uit te gaan van de eigen regie
 • Cirkel van gedragsverandering - model dat inzicht geeft in welke stappen er doorlopen worden in een veranderingsproces
 • Drama- en winnaarsdriehoek - model dat inzicht vergroot in manier van communiceren om effectief te leren communiceren
 • Transactionele Analyse  - theorie over ineffectieve communicatie en effectieve rollen (kind-ouder-volwassene)

Begeleidingsmethoden:
Om je te inspireren wat er allemaal mogelijk is, staan hier diverse methoden. Een aantal zijn breed toepasbaar, en een aantal zijn ontwikkeld voor een specifiek doel. In de inleiding en onderbouwing van de methoden lees je meer over hoe je de regie bij je cliënt of hulpvrager houdt.
Dit overzicht is zeker niet uitputtend. Verder kun je deze methoden binnen een instelling veelal niet op eigen initiatief uitvoeren en toepassen. Regieversterkend begeleiden moet door je organisatie worden onderschreven en uitgedragen.

 • Heft in eigen hand - mensen op zoek naar werk motiveren en hun zelfsturend vermogen versterken
 • Herstelondersteunende zorg HEE - ervaringsdeskundigen en mensen met psychiatrische aandoeningen ondersteunen elkaar in hun herstel
 • Compasmodel  - als begeleider leren de cliënt en naasten de regie over zijn en hun eigen proces te laten houden
 • MAT-methode - training om de interactie tussen hulpverlener, cliënt en familieleden zichtbaar, voelbaar en daarmee beïnvloedbaar te maken
 • Daadkracht - als begeleider van mensen met een verstandelijke beperking leren hen optimaal zeggenschap en regie te geven en te laten hebben over hun leven, ontvangen zorg en ondersteuning
 • Motiverende gespreksvoering - gespreksmethode om aan te sluiten bij de motivatie van de cliënt om te veranderen
 • Krachtwerk - begeleiders helpen mensen in de opvang bij hun herstel door hoop en zicht op een betere toekomst en leven in veiligheid
 • Presentiebenadering - visie en een manier van werken hoe je als hulpverlener zorgvuldig kunt aansluiten en afstemmen op de ander en op wat hij of zij nodig heeft

Terug naar de Toolkit