Wijkteams: blijvend leren en ontwikkelen

Het werken in een wijkteam vergt dat je je openstelt voor inzichten en feedback van anderen. Dat slaagt vooral als je samen experimenteert, reflecteert en leert. Als wijkteammedewerker moet je je kwaliteiten goed kennen en kritisch durven kijken naar je eigen handelen. Zo blijf je leren en word je steeds beter in je werk en kun je inwoners de best mogelijke ondersteuning bieden. Hieronder vind je verschillende manieren.

Leren van inwoners

Situaties, omstandigheden en beschikbare voorzieningen in het gebied waar je werkt, kunnen veranderen. Er komen bijvoorbeeld andere doelgroepen in je wijk wonen. Of je hoort signalen van inwoners over de behoefte aan een bepaalde voorziening. Als wijkteam heb je de taak om je daarin te verdiepen en je kennis actueel te houden. 

Gebiedsanalyse actualiseren

Je hebt als team continu contact met inwoners van de wijk en andere betrokken professionals. Hierdoor blijf je met elkaar goed op de hoogte van wat er speelt in de wijk. Het leven in de wijk staat immers niet stil. Toch is het goed om de gebiedsanalyse die je uitvoerde bij de start van het team, periodiek te herhalen en samen met alle betrokkenen in de wijk te bespreken. Je ziet dan welke actuele problemen er zijn en welke kansen er liggen. Samen kies je de speerpunten en maak je afspraken over welke inzet iedereen kan leveren. Voor je team kan dat betekenen dat je bijvoorbeeld nieuwe doelstellingen formuleert, misschien tot een andere teamsamenstelling komt, of met andere methoden gaat werken.

Signaleren en inspelen op veranderingen

Wil jij als team beter leren inspelen op veranderingen? Je kunt als professional deze competentie op een praktische en laagdrempelige manier versterken. In de Wmo-module Hoe signaleer ik en speel ik in op veranderingen? staat beschreven hoe je dit kunt doen: ‘Als medewerker van een wijkteam heb je een antenne voor veranderingen bij inwoners en veranderingen in de omgeving. Je herkent kansen, problemen en tekorten en springt daar samen met inwoners en andere professionals preventief en actief op in. Je zorgt dat problemen en kansen bij de juiste partijen op de agenda staan’. 
In het Wmo-Leerpakket staan ook oefeningen waarmee je leert signaleren en inspelen op veranderingen. 

Leren van elkaar en van deskundigen

De waan van de dag vraagt veel van het wijkteam. Bijscholing en doorontwikkeling schieten er dan snel bij in. Wijkteammedewerkers geven aan dat ze veel leren door samen te werken. Bijvoorbeeld door in duo’s een gesprek te voeren met een inwoner, door consultatie van een deskundige of door casuïstiekbesprekingen. Soms is dit niet voldoende en heb je als individu of als team kennis of coaching van buiten nodig. Zorg dat je in jullie werkroutine verschillende manieren inbouwt om te leren en te reflecteren. Dat zorgt voor professionaliteit van jezelf als medewerker en van het hele wijkteam, waarmee je dienstverlening ook beter wordt. In de publicatie Ruimte voor ontwikkeling in wijkteams lees je hoe geleerd kan worden tijdens het werk, van casuïstiek en van experimenten. Zo hoeft het leren niet een extra klus te zijn. Ook vind je er concrete handvatten om bewust te leren, ofwel slim en effectief te leren van ervaringen.

Individueel aan je ontwikkeling werken

Als je doelgericht aan je ontwikkeling wilt werken, kan een persoonlijk ontwikkelplan (POP) je helpen. Je kunt bijvoorbeeld je competenties onderzoeken met de Wmo-reflectietool of met de kennisbouwstenen. Als iedereen dat individueel doet, kun je als team samen de competenties en kennis bespreken en bepalen wat jullie verder willen ontwikkelen. 

Handige e-learnings

Een vorm die je altijd en overal kunt toepassen is een e-learning of een webinar. Bekijk bijvoorbeeld:

Werkplaatsen Sociaal Domein

Veel hogescholen hebben zogenaamde Werkplaatsen Sociaal Domein. Praktijkervaring wordt hier benut om nieuwe werkvormen voor het sociaal domein te ontwikkelen. Een van de methoden voor casusbespreking is het actie-leren, ontwikkeld door de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Het is een leervorm die wijkteams ondersteunt door middel van samenwerken, leren en het ondernemen van actie. De expertise van de teamleden wordt daarbij efficiënt benut.

Branche- en beroepsverenigingen

De brancheorganisatie, beroepsverenigingen, vakbonden en onderwijsinstellingen investeren ook in de ontwikkeling van professionaliteit. Neem eens een kijkje op de website www.sociaalwerkversterkt.nl of de website van Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Wees alert op subsidies voor scholing van FCB en het A+O fonds gemeenten. Daarmee verruim je jullie scholingsbudget.