Wijkteams: generalist / specialist

Als wijkteammedewerker ben je vaak zowel generalist als specialist. Je kijkt en luistert breed en integraal naar vragen van inwoners en hebt oog voor hun persoonlijke situatie. Je zet specialistische kennis in van jezelf, je teamgenoten, en, als dat nodig is, van anderen. Tegelijkertijd werk je als team volgens een onderling afgesproken werkwijze aan vragen van inwoners. Samen, met elkaar en met inwoners, kom je tot nieuwe oplossingen en leg je verbindingen.

T-shaped professional

De werker die generalistisch én specialistisch werkt, wordt ook wel de T-shaped professional genoemd. Lies Korevaar, destijds lector Hanzehogeschool Groningen (2013), legt het als volgt uit: 'De liggende balk van de T staat voor de generalistische competenties, zoals het versterken van eigen kracht en regie en die van het netwerk, integraal werken, verbindingen leggen tussen collectief en individueel en tussen formeel en informeel. De verticale balk van de T staat voor de meer vakspecifieke competenties van de professional; bijvoorbeeld kennis van schuldsanering, individuele hulpverlening, opbouwwerk, ouderenwerk of verpleging en verzorging'.

De opdracht van de T-shaped professional is om bij het eigen handelen naast het eigen referentiekader ook het referentiekader van specialisten te betrekken. Dit zijn zowel betaalde (formele) beroeps-beoefenaars als vrijwillige (informele) deskundigen zoals wijkbewoners en ervaringsdeskundigen.

Doelgericht werken

Als je merkt dat je specifieke kennis of competenties mist, schakel dan een van je teamleden in of benader een expert. Je kunt dan doelgerichter werken, sneller tot een oplossing komen en onnodige kosten voorkomen. Gebruik daarvoor ook je casusoverleg. Met deze werkwijze ontstaat er een gezamenlijk afwegingskader én een sterk team dat veel vragen uit de wijk aankan en nieuwe verbindingen legt. 

Meer lezen

In deze artikelen lees je meer: