Infographic: Hoe ondersteun je mantelzorgers in de thuissituatie?

Zorgladder Mantelzorg

Hoe is het met de belastbaarheid van de mantelzorgers? En is er nog sprake van adequate zorg? Met de Zorgladder Mantelzorg neemt Movisie gemeenten en professionals mee in de verantwoordelijkheden en mogelijkheden die er zijn. Deze infographic illustreert de vijf stappen van de Zorgladder Mantelzorg.

De Zorgladder Mantelzorg is onderdeel van de richtlijn mantelzorgondersteuning ontwikkeld door MantelzorgNL. Deze ladder bestaat uit vijf treden. Per trede geeft Movisie handzame informatie in de vorm van een artikel voor gemeenten en professionals met tips en inspirerende voorbeelden. Bij elkaar vormt dit het stappenplan Mantelzorgondersteuning door gemeenten in tijden van corona’.

Infographic mantelzorgladder