Onafhankelijke cliëntondersteuning voor dak- en thuisloze mensen

Het ondersteunen van mensen met een specifieke, vaak complexe, ondersteuningsvraag vraagt om gespecialiseerde cliëntondersteuning. De groep mensen die dak- en thuisloos zijn is één van de groepen die daarom vraagt. Deze handreiking focust voornamelijk op het ondersteunen van mensen die dak- of thuisloos zijn. Verschillende tips en geleerde lessen gelden echter ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

In deze handreiking lees je over de uitdagingen waar zowel de mensen met deze hulpvragen als cliëntondersteuners mee te maken krijgen in contact met elkaar en met instanties. Ook lees je wat cliëntondersteuners, ervaringsdeskundigen, projectleiders en beleidsfunctionarissen van gemeenten hebben geprobeerd om met die uitdagingen om te gaan. Dit biedt concrete handvatten voor de onafhankelijk cliëntondersteuner, maar ook voor gemeenten om onafhankelijke cliëntondersteuning goed te positioneren voor mensen die dak- of thuisloos zijn. 

In het Koploperproject Cliëntondersteuning zijn het afgelopen jaar verschillende themabijeenkomsten georganiseerd. Hierin stonden zeven thema’s rondom onafhankelijke cliëntondersteuning centraal: Jeugd, LVB, Dak- en thuislozen, Wmo naar Wlz, Werk & inkomen, communicatie en ouderen. Uit deze bijeenkomsten zijn verschillende themapublicaties voortgekomen, boordevol handvatten en handige tips. 

Bekijk de andere themapublicaties

In het Koploperproject gaan gemeenten aan de slag met het verbeteren van het aanbod, de vindbaarheid en kwaliteit van cliëntondersteuning. Het Koploperproject Cliëntondersteuning is een initiatief van de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Movisie ondersteunt de uitvoering ervan. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van VWS.

Meer lezen

Wat kunnen cliëntondersteuners betekenen voor (dreigend) dak- en thuislozen? We gingen hier tijdens een webinar op in, samen met Marlies Filbri (directeur van het Straat Consulaat) en Jolijn Tongeren (cliëntondersteuner bij Bureau Straatjuristen).

Lees de terugblik hier