Onafhankelijke cliëntondersteuning en de overgang van Wmo naar Wlz

De meeste inwoners kunnen met hun vragen terecht bij een onafhankelijke clientondersteuner die werkt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en die aangeboden wordt via de gemeente. Er bestaat echter ook onafhankelijke clientondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wordt aangeboden via het zorgkantoor in de regio, maar is alleen beschikbaar voor mensen die al beschikken over een Wlz-indicatie. Wat nou als je vanwege een beperking of aandoening steeds meer zorg of ondersteuning nodig hebt? Deze themakaart gaat in op de overgang van de Wmo naar de Wlz en waarom onafhankelijke cliëntondersteuning daarin zo belangrijk is.

De overgang van Wmo zorg en ondersteuning naar Wlz zorg en ondersteuning kan nogal ingewikkeld zijn. Vooral omdat wet- en regelgeving tussen Wmo en Wlz sterk verschillen en omdat de regelgeving in de Wlz behoorlijk complex is. Zeker als je daar niet dagelijks mee te maken hebt. Dat maakt dat er snel iets mis kan gaan, of dat er iets over het hoofd gezien kan worden

Deze themakaart richt zich op de rol van onafhankelijke cliëntondersteuning bij de overgang van de Wmo naar de Wlz. Wat speelt er rondom die overgang voor inwoners, wat zijn aandachtspunten bij de aanvraag van een Wlz indicatie en welke aanpakken bestaan er om de verbinding te maken tussen onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit de Wmo en Wlz? Allemaal zaken waar deze themakaart op in gaat.

In het Koploperproject Cliëntondersteuning zijn het afgelopen jaar verschillende themabijeenkomsten georganiseerd. Hierin stonden zeven thema’s rondom onafhankelijke cliëntondersteuning centraal: Jeugd, LVB, Dak- en thuislozen, Wmo naar Wlz, Werk & inkomen, communicatie en ouderen. Uit deze bijeenkomsten zijn verschillende themapublicaties voortgekomen, boordevol handvatten en handige tips. 

Bekijk de andere themapublicaties

In het Koploperproject gaan gemeenten aan de slag met het verbeteren van het aanbod, de vindbaarheid en kwaliteit van cliëntondersteuning. Het Koploperproject Cliëntondersteuning is een initiatief van de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Movisie ondersteunt de uitvoering ervan. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van VWS.

Download de volledige publicatie