Respectvol Samenleven in overzicht

Kennisbundel voor sociaal contact tussen mensen met verschillende culturele achtergronden

Er zijn veel manieren om ontmoeting te organiseren om mensen dichter bij elkaar te brengen. Maar niet alles werkt voor iedereen in elke situatie. Het project Respectvol Samenleven heeft de kennis en inzichten over hoe ontmoeting kan bijdragen aan het overbruggen van etnische, culturele en religieuze verschillen verzameld. In dit artikel zetten we op een rij ‘wat werkt, voor wie en onder welke omstandigheid, om ontmoeting te stimuleren’. Deze kennis is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en op praktijkkennis en -ervaring. 

Diversiteit maakt samenleven soms uitdagender én rijker. Maar onbekend maakt onbemind luidt het gezegde. Soms begrijpen mensen elkaar niet of kwetsen ze elkaar. Ook kunnen er spanningen of zelfs conflicten ontstaan. Gelukkig zijn er veel prachtige initiatieven die buurtbewoners met verschillende achtergronden met elkaar laten kennismaken. De onderstaande kennisvideo laat zien op welke verschillende manieren initiatieven ontmoeting kunnen stimuleren in de praktijk. 

De Wijkverbinder

Sociaal contact helpt om verschillen tussen mensen te overbruggen en draagt bij aan respectvol samenleven, mits het contact op een effectieve manier is georganiseerd. De Wij(k)verbinder is een online tool die maatschappelijke initiatieven en sociaal professionals helpt om activiteiten te organiseren die bijdragen aan de doelen die jij met ontmoeting in de wijk wilt realiseren. De Wij(k)verbinder biedt handvatten voor het creëren van verbinding binnen verschillende situaties in de wijk, zoals spanning, ongemak of conflict

Ga naar de wijkverbinder 

wat werkt contact 1

 

Wat werkt bij sociaal contact tussen mensen met verschillende religies en culturele achtergronden?

Het organiseren van ontmoeting is een beproefde methode om onder andere vooroordelen tegen te gaan en scheidslijnen tussen groepen te overbruggen. Maar hoe en wanneer werkt dit goed? Een online prikbord, samenwerken aan een goed doel of een opruimactie: verbinding in de wijk kent vele wegen. In deze publicatie voor onder meer gemeenten, sociale professionals en actieve burgers zetten we de theorie uiteen en geven we concrete tips voor in de praktijk. 

Bekijk het Wat werkt bij-dossier 

Bekijk de infographic

wat werkt sociaal 2

 

Opruimacties, online prikbord en kunst

Het organiseren van ontmoeting is een beproefde methode om onder andere vooroordelen tegen te gaan en scheidslijnen tussen groepen te overbruggen. Maar hoe en wanneer werkt dit goed? Aan de hand van bestaande initiatieven heeft het project Respectvol Samenleven gekeken naar de verschillende manieren waarop verbinding tussen mensen met verschillende achtergronden gestimuleerd kan worden. Via online contact, door samen te werken aan een goed doel of met een kunstzinnige activiteit hebben verschillende initiatieven betekenisvolle cohesie gecreëerd tussen deelnemers. Ieder van deze initiatieven werkt met een eigen aanpak om verbinding in hun omgeving te stimuleren. Met behulp van de Theory Based Evaluation (TBE) is gekeken naar wat wel en wat niet werkt aan deze verschillende aanpakken. Bekijk de publicaties hier:

De kracht van samenwerken aan goede doelen in het stimuleren van ontmoeting

De kracht van online contact in het stimuleren van ontmoeting

De kracht van kunst in het stimuleren van ontmoeting

Onderzoek doen naar deze initiatieven in de praktijk heeft niet alleen bruikbare kennis, maar ook inspiratie opgeleverd. Samen met de initiatieven laat Respectvol Samenleven zien hoe succesvolle verbinding er uit kan zien.

Buurtwijs

Er zijn veel mooie initiatieven die ontmoeting organiseren en zo mensen dichter bij elkaar brengen. Buurtwijs maakt deze initiatieven meer zichtbaar: om elkaar en anderen te inspireren, om van elkaar te leren en om te laten zien hoe er in buurten met passie wordt gewerkt aan ontmoetingen die Nederland een stukje mooier maken! 

stichting de wereldtuin respectvol samenleven