Nieuwe Movisies: Samenleven op afstand

In de afgelopen maanden is onze wereld op zijn kop gezet. De gevolgen van de pandemie zijn van ongekende proporties. Bij Movisie werden we vrijwel direct al geconfronteerd met de vaak schrijnende sociale gevolgen, die vooral in de directe leefwereld van mensen in een kwetsbare positie zichtbaar werden. In deze fase van de crisis wordt ook al weer volop nagedacht over de tijd na corona. Deze nieuwe Movisies staat daarom volledig in het teken van samenleven op afstand!

In het redactioneel van deze Movisies schrijft voorzitter van bestuur Janny Bakker-Klein: 'Gezondheid is veel meer dan alleen de afwezigheid van een virus. Ook verlies van eigen regie, eenzaamheid, angst en gebrek aan zingeving maakt mensen ziek. Er is een bredere kijk op de kwaliteit van leven en samenleven nodig. Maar we gaan het niet alleen redden met een bredere kijk. Het valt mij op dat er in deze Movisies eigenlijk grote overeenstemming is over dat in onze samenleving fundamentele wijzigingen nodig zijn om de sociale gevolgen, ook op de langere termijn, het hoofd te bieden. Als we blijven doen wat we altijd al deden, dan zullen mensen die altijd al kwetsbaar waren nog harder getroffen worden.

In mijn gesprek met Arjo Klamer (p. 18) spreekt ook hij de hoop uit dat de coronacrisis een resetknop heeft ingedrukt. En dat het daarmee mogelijk wordt om weer opnieuw te bedenken waar het om gaat in het leven en in het samenleven. Ik zie een soort wederopbouw voor me, met een vastberadenheid zoals we die na de Tweede Wereldoorlog ook in dit land hebben gezien. Hopelijk slagen we erin om alle verschillende groepen mensen in onze samenleving daaraan ook echt te laten meedoen. Alleen dan kan deze crisis voor ons allemaal, óók voor mensen in een kwetsbare positie, leiden tot duurzame, positieve verandering!'

Wat lees je in deze Movisies?

En nog veel meer!

Download hier de nieuwe Movisies 'Samenleven op afstand'

Of lees hem hieronder online.

Meer Movisies lezen?

Hier vind je alle oudere edities van Movisies.

Download de volledige publicatie