Begeleid wonen

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Vorm van wonen voor verschillende doelgroepen zoals mensen met een verstandelijke beperking, (ex-)psychiatrische patiënten, ex-gedetineerden en ex-thuislozen, waarbij zij in een zelfstandige woning of met een aantal andere cliënten in een huis wonen en een aantal uur per dag of per week begeleiding en ondersteuning krijgen.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn