OGGZ

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Openbare geestelijke gezondheidszorg; alle activiteiten op het terrein van geestelijke volksgezondheid die niet op basis van een vrijwillige, individuele hulpvraag worden uitgevoerd; het basisaanbod van de OGGZ bestaat onder meer uit crisisopvang, bemoeizorg, preventie en psychosociale hulpverlening bij rampen; belangrijke uitvoerders van de OGGZ zijn GGD'en en RIAGGs; een van de prestatievelden in de Wmo.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn