Zelfredzaamheid

begrippenlijst - 26 juli 2013

Omschrijving

Vermogen om dagelijkse algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen, bijvoorbeeld wassen, aankleden en koken en vermogen om sociaal te kunnen functioneren, zo nodig met hulp van anderen.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn