Zelfregie

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Zelfregie gaat over het richting geven aan je leven, ook wanneer je een beroep op anderen moet doen voor steun bij je zelfredzaamheid of participatie; mensen ervaren zelfregie als ze de inrichting van hun leven kunnen baseren op hun eigen waarden en drijfveren, als ze zeggenschap hebben over wat ze doen en wat er met hen gebeurt, als ze daarin optimaal gebruik kunnen maken van hun eigen kracht en als ze daarin erkenning en steun ondervinden van hun eigen netwerk.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn