Bemoeizorgteams

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Teams waarin GGZ, welzijnswerk, gezondheidsdiensten en instellingen van beschermd wonen met elkaar samenwerken en die zich richten op zorgmijders (mensen met psychiatrische problemen die hulp weigeren).

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn