Competenties

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Geïntegreerd geheel van kennis, inzicht, vaardigheden, attitudes en persoonlijke eigenschappen waarmee op adequate wijze resultaten kunnen worden behaald in een beroepssituatie, een leersituatie of een maatschappelijke situatie; competenties zijn te ontwikkelen.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn