Grondslag

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

  1. Bepaald bedrag waarop de hoogte van bepaalde uitkeringen wordt berekend, zoals bij de Wajong-uitkering.
  2. In het kader van de AWBZ, ziekte, beperking of handicaps waardoor iemand recht kan doen gelden op AWBZ-zorg; voorbeelden van grondslagen zijn somatische aandoening, psychiatrische aandoening, lichamelijke handicap en verstandelijke handicap.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn