Indicatoren

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Meetbare aspecten, uitgedrukt in een getal, percentage of ratio, die iets zeggen over de kwaliteit ergens van, zoals de kwaliteit van zorg of leefbaarheid in een wijk; meestal wordt een norm gesteld waaraan voldaan moet worden.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn