Begeleiding

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

  1. Het geven van een vorm van ondersteuning aan mensen of organisaties op welk terrein dan ook.
  2. In het bijzonder in de zorg het geven van (beroepsmatige) ondersteuning op het terrein van structuur, dagritme en praktische hulp bij taken zoals huishouden en administratie gericht op het bevorderen, behouden of vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met een ernstig regieverlies of een ernstig invaliderende aandoening of beperking;  een van de vijf AWBZ-functies, extramurale begeleiding gaat van de AWBZ naar de Wmo per 2015.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn